Mesto Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

Počet žiadostí
46
Projekty
33
Úspešnosť žiadostí
67%
Celková suma
8,571,813 €
Nezrovnalosti
23,916 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

„Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,089,701 €
Vlastné zdroje
104,485 €
Projekt

Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,164,872 €
Vlastné zdroje
58,244 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,607 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,013,028 €
Vlastné zdroje
50,651 €
Projekt

Denný stacionár v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
998,113 €
Vlastné zdroje
49,906 €
Projekt

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapac…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
682,758 €
Vlastné zdroje
34,138 €
Projekt

Moderné technológie v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,081 €
Vlastné zdroje
29,504 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
469,098 €
Vlastné zdroje
23,455 €
Projekt

„eGov služby v meste Zlaté Moravce“

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
463,306 €
Vlastné zdroje
23,165 €
Projekt

Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Mo…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,500 €
Vlastné zdroje
20,525 €
Projekt

Manažment údajov v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
391,356 €
Vlastné zdroje
19,568 €
Projekt

Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
368,790 €
Vlastné zdroje
18,439 €
Projekt

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitneni…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,686 €
Suma
364,419 €
Vlastné zdroje
18,221 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,917 €
Vlastné zdroje
17,346 €
Projekt

Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,399 €
Vlastné zdroje
15,370 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
280,776 €
Vlastné zdroje
14,039 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrovateľská služba v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,184 €
Suma
266,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
227,577 €
Vlastné zdroje
11,379 €
Projekt

Denný stacionár v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,129 €
Vlastné zdroje
10,506 €
Projekt

"Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
160,991 €
Suma
164,789 €
Vlastné zdroje
8,239 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,916 €
Vyčerpané z projektu
157,488 €
Suma
160,361 €
Vlastné zdroje
8,018 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,910 €
Vlastné zdroje
7,496 €
Projekt

"Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu ko…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,648 €
Vlastné zdroje
7,232 €
Projekt

Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,344 €
Suma
105,057 €
Vlastné zdroje
5,253 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,677 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Podpora a udržanie opatrovateľskej služby v meste…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
208 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Mo…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,013 €
Vlastné zdroje
3,701 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,531 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,403 €
Suma
58,803 €
Vlastné zdroje
2,940 €
Projekt

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v …

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,427 €
Vlastné zdroje
2,421 €
Projekt

Podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravcia…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,400 €
Vlastné zdroje
1,920 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,520 €
Vlastné zdroje
1,776 €
Projekt

Wifi v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapac…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
682,758 €
Vlastné zdroje
34,138 €
Projekt

Moderné technológie v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,081 €
Vlastné zdroje
29,504 €
Projekt

„eGov služby v meste Zlaté Moravce“

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
463,306 €
Vlastné zdroje
23,165 €
Projekt

Manažment údajov v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
391,356 €
Vlastné zdroje
19,568 €
Projekt

Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
368,790 €
Vlastné zdroje
18,439 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrovateľská služba v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,184 €
Suma
266,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,677 €
Suma
99,995 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Projekt

Podpora a udržanie opatrovateľskej služby v meste…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
208 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,531 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,403 €
Suma
58,803 €
Vlastné zdroje
2,940 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.