Popis projektu

Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je v meste Zlaté Moravce s uplatnením .

Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom zlepšiť kvalitu života obyvateľov s dôrazom na životné prostredie a znížiť negatívne dopady zmeny klímy.

Opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry smerujú k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – v rámci oprávnenej aktivity výzvy .

Predmetom projektu súv spojení s revitalizáciou otvorených verejných priestranstiev v meste Zlaté Moravce.

Zameranie projektu týkajúce sa s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je plne v súlade so stratégiou IROP.

Predložený projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja a Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce.

Revitalizované verejne prístupné priestranstvá budú po realizácii aktivít projektu slúžiť pre potreby obyvateľov sídliska a mesta všetkých vekových kategórií ako aj návštevníkov mesta.

Všetky aktivity projektu týkajúce sa regenerácie vnútroblokov sídliska budú realizované na a , a . v meste .

Miesto realizácie projektu:

Kraj: Nitriansky

Okres: Zlaté Moravce

Obec: Zlaté Moravce

Katastrálne územie: Zlaté Moravce

Parcely: 2508/1, 2508/8, 693/1, 710/1, 2601/1

Merateľné ukazovatele projektu:

P0620 – Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – m2.

Parciálne ciele projektu:

  • Koncepcia priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia.
  • Návrh oddychovej, relaxačnej a aktívnej zóny.
  • Prvky detského ihriska.
  • Mestský mobiliár.
  • Výsadba.
  • Aplikácia vodozádržných opatrení.

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2023 - 01.11.2023
Celková suma
227,577 €
Vlastné zdroje
11,379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokov
Typ
H. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
06.11.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
32765,0 (m2)
Cieľ
32765,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - stavebná časť

Faktúra č. 2023101

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - stavebná časť

Faktúra č. 2023101

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - mobiliár

Faktúra č. OF2023/528 - mobiliár

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - mobiliár

Faktúra č. OF2023/528 - mobiliár

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - sadové úpravy

Faktúra č. 2023102

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - sadové úpravy

Faktúra č. 2023102

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Názov
FRADEX stavby s.r.o.
IČO
50110195
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.