Popis projektu

žiadateľa je prostredníctvom 

žiadateľa je prostredníctvom investícií do zvýšiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom verejných služieb a zlepšením ich dostupnosti.

Žiadateľ predloženým projektom plánuje zriadiť s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb na neurčitý čas.

Žiadateľ bude realizovať tri hlavné aktivity:

  1. „“ v rámci oprávnenej aktivity ...
  2. „“ v rámci oprávnenej aktivity ...
  3. „“ v rámci oprávnenej aktivity 

Žiadateľ bude realizovať hlavné aktivity v termíne od do (13 mesiacov).

Miesto realizácie projektu:

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
998,113 €
Vlastné zdroje
49,906 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Energetická hospodárnosť
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
20.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Vybavenie denného stacionáru
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
03.11.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Zriadenie denného stacionáru
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
20.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
47408,69 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
40,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
40,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1056,13 (m2)
Cieľ
1056,13 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 96/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 96/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 115/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 115/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 137/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
ViOn, a.s.
Žiadaná suma
28,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 137/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
ViOn, a.s.
Žiadaná suma
28,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 160/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce - energetická efektívnosť

Faktúra č. 160/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 160/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce - energetická efektívnosť

Faktúra č. 160/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 218/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 218/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 175/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 175/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 201/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 201/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce - energetická efektívnosť

Faktúra č. 202/2023

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Elektrická polohovateľná posteľ

Faktúra č. 29301123

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov IČO
Názov
ViOn, a.s.
IČO
36526185
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.