Popis projektu

Cieľom projektu je dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a tým zlepšiť podmienky bývania občanov mesta Zlaté Moravce patriacich k marginalizovanej rómskej komunite. V meste Zlaté Moravce žije 12 843 obyvateľov, z ktorých je 6,7 % príslušníkov MRK – t.j. 861. V rámci realizácie hlavných aktivít projektu sa vybudujú štyri stojiská a  zberný dvor. Zvýši sa technická vybavenosť zakúpením  zvozového auta, mostovej váhy, 1 100 l  a 5,5 m3 kontajnerov. Stojiská budú umiestnené pri bytových domoch príslušníkov MRK, budú murované a budú slúžiť na umiestnenie kontajnerov. Na každom stojisku bude 6 ks 1 100 l kontajnerov určených  pre zmesový komunálny odpad, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v meste zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.

Merateľné ukazovatele:

  1. P0883 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora   861
  2. P0263 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk                    861
  3. P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach   2

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.03.2021
Celková suma
144,648 €
Vlastné zdroje
7,232 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému …
Typ
Vybudovanie, resp. …
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
25.03.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
02.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk
Hodnota
875,0 (osoby)
Cieľ
861,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
02.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora
Hodnota
875,0 (osoby)
Cieľ
861,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce aktivita A.2 - Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob

Faktúra č. 2020013

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Stavebné práce aktivita A.2 - Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob

Faktúra č. 2020013

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Stavebné práce aktivita A.1 - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Faktúra č. 2020008

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Stavebné práce aktivita A.1 - Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Faktúra č. 2020008

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Mostová oceľová váha

Faktúra č. 21020603

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Manipulačná technika

Faktúra č. FVo-3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Veľkokapacitné zberné nádoby

Faktúra č. 20200545

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Zberné nádoby 1100l

Faktúra č. 20200545

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
6,624 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Kontrola, audit, pr… Podmienky účasti ne…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Mesto Zlaté Moravce

Suma celkom
6,386 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Podmienky účasti ne…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MB SERVIS, s.r.o.
IČO
44020091
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
TENZONA Slovakia s.r.o.
IČO
36286451
Názov
MB SERVIS, s.r.o.
IČO
44020091
Názov
FRADEX stavby s.r.o.
IČO
50110195
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.