Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
27.02.2017
Dátum uzavretia
12.11.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje SR
2,136,505 €
Zdroje EÚ
18,160,295 €
Prijaté žiadosti
190
Suma schválených žiadostí
17,925,596 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Obec Východná 0,74% 150,181 €
Obec Kráľovce 0,61% 124,274 €
Obec Slovenská Ves 0,29% 59,267 €
Obec Šarišská Trstená 0,25% 50,176 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Obec Petrovany 2
Obec Drienovská Nová Ves 2
Obec Farná 2
Obec Šalov 2

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zberný dvor Tornaľa

Mesto Tornaľa

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
338,062 €
Vlastné zdroje
16,903 €
Projekt

Zberný dvor Brzotín

Obec Brzotín

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,784 €
Vlastné zdroje
8,439 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia ne…

Obec Veľké Dvorníky

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,141 €
Vlastné zdroje
3,157 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Moravské Lieskové

Obec Moravské Lieskové

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,908 €
Vlastné zdroje
2,545 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zberný dvor – Plešivec

Obec Plešivec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
493,944 €
Vlastné zdroje
24,697 €
Projekt

Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Obec Lemešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,607 €
Vyčerpané z projektu
192,760 €
Suma
444,146 €
Vlastné zdroje
22,207 €
Projekt

Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegá…

Obec Nálepkovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,029 €
Suma
422,105 €
Vlastné zdroje
21,105 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Zborov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
29,081 €
Vyčerpané z projektu
33,642 €
Suma
358,837 €
Vlastné zdroje
17,942 €
Projekt

Centrálny zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia…

Obec Slavošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
316,437 €
Suma
331,221 €
Vlastné zdroje
16,561 €
Projekt

Vyšný Žipov - Zberný dvor

Obec Vyšný Žipov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
206,102 €
Suma
317,448 €
Vlastné zdroje
15,872 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany

Obec Nováčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,072 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,791 €
Vlastné zdroje
15,640 €
Projekt

Zberný dvor Ruská

Ruská

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,603 €
Suma
299,284 €
Vlastné zdroje
14,964 €
Projekt

Zberný dvor Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
368 €
Vyčerpané z projektu
288,256 €
Suma
288,256 €
Vlastné zdroje
14,413 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Dravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,402 €
Vlastné zdroje
13,720 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Lovinobaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,894 €
Suma
272,253 €
Vlastné zdroje
13,613 €
Projekt

Zberný dvor Nižná Slaná

Obec Nižná Slaná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,483 €
Vyčerpané z projektu
240,367 €
Suma
263,347 €
Vlastné zdroje
13,167 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nižný Lánec

Obec Nižný Lánec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
179,530 €
Suma
262,197 €
Vlastné zdroje
13,110 €
Projekt

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Obec Rožkovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
432 €
Vyčerpané z projektu
236,042 €
Suma
249,036 €
Vlastné zdroje
12,452 €
Projekt

Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Obec Horovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,788 €
Suma
233,026 €
Vlastné zdroje
11,651 €
Projekt

Rozšírenie systému nakladania s odpadom v obci Ko…

Obec Kojšov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,425 €
Suma
224,823 €
Vlastné zdroje
11,241 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej s…

Obec Košická Polianka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,194 €
Suma
220,962 €
Vlastné zdroje
11,048 €
Projekt

Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave

Obec Drnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
218,911 €
Suma
218,911 €
Vlastné zdroje
10,946 €
Projekt

Zberný dvor a sanácia skládky odpadu v obci Hrhov

obec Hrhov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,546 €
Suma
218,657 €
Vlastné zdroje
10,933 €
Projekt

Zberný dvor Pobedim

Obec Pobedim

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,240 €
Suma
206,016 €
Vlastné zdroje
10,301 €
Projekt

Zberný dvor v obci Hlinné

Obec Hlinné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,767 €
Suma
205,923 €
Vlastné zdroje
10,296 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovani…

Obec Sačurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
202,004 €
Suma
205,652 €
Vlastné zdroje
10,283 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,366 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,689 €
Vlastné zdroje
10,134 €
Projekt

Obec Tušice - Zberný dvor a stojisko

Obec Tušice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,350 €
Suma
198,069 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v ob…

Obec Horná Kráľová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
191,998 €
Suma
191,998 €
Vlastné zdroje
9,600 €
Projekt

Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v ob…

Obec Prenčov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
167,463 €
Suma
182,092 €
Vlastné zdroje
9,105 €
Projekt

Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu v obci Sp…

Obec Spišské Tomášovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,918 €
Suma
180,109 €
Vlastné zdroje
9,005 €
Projekt

Zberný dvor Podolie

Obec Podolie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,544 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
178,567 €
Vlastné zdroje
8,928 €
Projekt

Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Petrovany

Obec Petrovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,672 €
Vlastné zdroje
8,684 €
Projekt

Zberný dvor Chmeľov

Obec Chmeľov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,565 €
Vlastné zdroje
8,678 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Dolná Strehová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
172,530 €
Vlastné zdroje
8,626 €
Projekt

Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci …

Obec Huncovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,287 €
Vlastné zdroje
8,114 €
Projekt

Zberný dvor v obci Farná

Obec Farná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,375 €
Suma
154,791 €
Vlastné zdroje
7,740 €
Projekt

Zberný dvor v obci Veľké Ripňany

Obec Veľké Ripňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,642 €
Suma
153,820 €
Vlastné zdroje
7,691 €
Projekt

Zberný dvor Východná

Obec Východná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,181 €
Suma
151,906 €
Vlastné zdroje
7,595 €
Projekt

Zberný dvor v obci Lontov

Obec Lontov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,936 €
Suma
150,875 €
Vlastné zdroje
7,544 €
Projekt

Zberný dvor Skároš

Obec Skároš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
133,133 €
Suma
149,861 €
Vlastné zdroje
7,493 €
Projekt

ZBERNÝ DVOR A STOJISKÁ HYBE

Obec Hybe

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,091 €
Suma
149,091 €
Vlastné zdroje
7,455 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,748 €
Vlastné zdroje
7,387 €
Projekt

Zberný dvor v obci Zliechov

Obec Zliechov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,006 €
Suma
146,733 €
Vlastné zdroje
7,337 €
Projekt

"Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu ko…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,648 €
Vlastné zdroje
7,232 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Pohorelá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,017 €
Suma
141,675 €
Vlastné zdroje
7,084 €
Projekt

Zberný dvor v obci Čata

Obec Čata

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,250 €
Suma
141,275 €
Vlastné zdroje
7,064 €
Projekt

Zberný dvor Gemerská Ves

Obec Gemerská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,466 €
Suma
138,873 €
Vlastné zdroje
6,944 €
Projekt

Zberný dvor Poráč

Obec Poráč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
130,418 €
Suma
131,007 €
Vlastné zdroje
6,550 €
Projekt

Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností…

Obec Sirník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,576 €
Suma
129,384 €
Vlastné zdroje
6,469 €
Projekt

Zberný dvor Kráľovce

Obec Kráľovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
124,274 €
Suma
124,395 €
Vlastné zdroje
6,220 €
Projekt

Triedený zber v obci Výborná

obec Výborná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
116,839 €
Suma
116,839 €
Vlastné zdroje
5,842 €
Projekt

Triedený zber odpadov v obci Vaďovce

Obec Vaďovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
115,580 €
Suma
115,908 €
Vlastné zdroje
5,795 €
Projekt

Zberný dvor Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,474 €
Suma
114,474 €
Vlastné zdroje
5,724 €
Projekt

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor o…

Obec Ražňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,181 €
Suma
106,287 €
Vlastné zdroje
5,314 €
Projekt

Zberný dvor a stojiská Pribylina

Obec Pribylina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,952 €
Suma
105,952 €
Vlastné zdroje
5,298 €
Projekt

Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností…

Obec Slovenské Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,839 €
Suma
104,808 €
Vlastné zdroje
5,240 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho od…

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,239 €
Suma
92,999 €
Vlastné zdroje
4,650 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Kružlová

Obec Kružlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,032 €
Suma
87,122 €
Vlastné zdroje
4,356 €
Projekt

Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok a d…

Obec Čirč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,908 €
Suma
86,301 €
Vlastné zdroje
4,315 €
Projekt

Zberný dvor a stojiská

Obec Pozdišovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,377 €
Vlastné zdroje
4,219 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Šarišské Jastrabie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,646 €
Suma
82,807 €
Vlastné zdroje
4,140 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Obec Stročín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
13,363 €
Vyčerpané z projektu
76,144 €
Suma
76,144 €
Vlastné zdroje
3,807 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Rovné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,743 €
Suma
74,743 €
Vlastné zdroje
3,737 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Roztoky

Obec Roztoky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,792 €
Suma
73,792 €
Vlastné zdroje
3,690 €
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,273 €
Suma
70,304 €
Vlastné zdroje
3,515 €
Projekt

Zberný dvor Betliar

Obec Betliar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,511 €
Vlastné zdroje
3,476 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Dubová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,001 €
Suma
69,001 €
Vlastné zdroje
3,450 €
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Obec Lenartov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,854 €
Suma
68,138 €
Vlastné zdroje
3,407 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Kyjov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,078 €
Suma
67,617 €
Vlastné zdroje
3,381 €
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Obec Rudňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,701 €
Suma
65,078 €
Vlastné zdroje
3,254 €
Projekt

Sanácia nezákonne uloženého odpadu v osade MRK „T…

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,076 €
Suma
62,252 €
Vlastné zdroje
3,113 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Veľká Ida

Obec Veľká Ida

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,665 €
Suma
61,665 €
Vlastné zdroje
3,083 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Rejdová

Obec Rejdová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,608 €
Suma
61,608 €
Vlastné zdroje
3,080 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce

Obec Mirkovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,191 €
Suma
61,191 €
Vlastné zdroje
3,060 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Šalov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
18 €
Vyčerpané z projektu
54,859 €
Suma
60,842 €
Vlastné zdroje
3,042 €
Projekt

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v …

Obec Slovenská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,267 €
Suma
60,653 €
Vlastné zdroje
3,033 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Kojatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,377 €
Suma
60,147 €
Vlastné zdroje
3,007 €
Projekt

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť V…

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,309 €
Suma
59,849 €
Vlastné zdroje
2,992 €
Projekt

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drieno…

Obec Drienovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,760 €
Suma
59,760 €
Vlastné zdroje
2,988 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Pastovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,128 €
Suma
59,493 €
Vlastné zdroje
2,975 €
Projekt

Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkac…

Obec Cernina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,404 €
Suma
59,404 €
Vlastné zdroje
2,970 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Krajná Poľana

Obec Krajná Poľana

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,458 €
Suma
58,458 €
Vlastné zdroje
2,923 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v o…

Obec Zbehňov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,392 €
Suma
58,392 €
Vlastné zdroje
2,920 €
Projekt

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v …

Obec Sedliská

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,248 €
Suma
58,156 €
Vlastné zdroje
2,908 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Kunova Teplica

obec Kunova Teplica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,078 €
Suma
58,078 €
Vlastné zdroje
2,904 €
Projekt

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie…

Obec Vyšná Jedľová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,039 €
Suma
58,039 €
Vlastné zdroje
2,902 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Valaská

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,638 €
Suma
57,537 €
Vlastné zdroje
2,877 €
Projekt

Sanácia nezákonne uloženého odpadu - obec Tibava

Obec Tibava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,346 €
Vlastné zdroje
2,867 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Farná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,249 €
Suma
57,249 €
Vlastné zdroje
2,862 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Jesenské

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,708 €
Suma
56,708 €
Vlastné zdroje
2,835 €
Projekt

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a…

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,174 €
Suma
56,664 €
Vlastné zdroje
2,833 €
Projekt

Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia n…

Mesto Giraltovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,886 €
Suma
56,256 €
Vlastné zdroje
2,813 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Ruská Nová Ves

Obec Ruská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,964 €
Suma
55,964 €
Vlastné zdroje
2,798 €
Projekt

Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská …

Obec Drienovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,680 €
Suma
55,680 €
Vlastné zdroje
2,784 €
Projekt

Sanácia nelegálnej skládky v meste Stropkov

Mesto Stropkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
54,984 €
Vlastné zdroje
2,749 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Čaka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,637 €
Suma
53,987 €
Vlastné zdroje
2,699 €
Projekt

Sanácia nelegálne umiestneného odpadu v obci Telg…

Obec Telgárt

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,836 €
Suma
53,836 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Projekt

Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

Obec Jasov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,771 €
Suma
52,637 €
Vlastné zdroje
2,632 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Ožďany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,511 €
Suma
52,511 €
Vlastné zdroje
2,626 €
Projekt

Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov

Obec Brekov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,546 €
Vlastné zdroje
2,577 €
Projekt

Sanácia nelegálnej skládky v obci Liptovská Tepli…

Obec Liptovská Teplička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,830 €
Suma
51,117 €
Vlastné zdroje
2,556 €
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Obec Fričovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,621 €
Suma
50,621 €
Vlastné zdroje
2,531 €
Projekt

Sanácia nelegálnych skládok v obci Šarišská Trste…

Obec Šarišská Trstená

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,881 €
Vyčerpané z projektu
50,176 €
Suma
50,176 €
Vlastné zdroje
2,509 €
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Obec Varhaňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,402 €
Suma
49,402 €
Vlastné zdroje
2,470 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v m…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,320 €
Suma
49,071 €
Vlastné zdroje
2,454 €
Projekt

Sanácia nelegálnych skládok v katastri obce Parch…

Obec Parchovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,740 €
Suma
48,740 €
Vlastné zdroje
2,437 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v o…

Obec Vyšná Olšava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,698 €
Suma
47,698 €
Vlastné zdroje
2,385 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Petrovany

Obec Petrovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,526 €
Vlastné zdroje
2,376 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov

Obec Rudlov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,052 €
Suma
47,052 €
Vlastné zdroje
2,353 €
Projekt

Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómsk…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,291 €
Suma
46,735 €
Vlastné zdroje
2,337 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Šumiac

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,414 €
Vlastné zdroje
1,971 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Kapušianske Kľačany

Obec Kapušianske Kľačany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,536 €
Suma
35,229 €
Vlastné zdroje
1,761 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Kendice

Obec Kendice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,380 €
Suma
32,380 €
Vlastné zdroje
1,619 €
Projekt

Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice

Obec Jarovnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,298 €
Suma
28,298 €
Vlastné zdroje
1,415 €
Projekt

Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v ob…

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,600 €
Suma
27,600 €
Vlastné zdroje
1,380 €
Projekt

Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho o…

Obec Ladomirová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,367 €
Suma
26,303 €
Vlastné zdroje
1,315 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v o…

Obec Olejníkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,227 €
Suma
26,227 €
Vlastné zdroje
1,311 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho od…

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,490 €
Suma
25,490 €
Vlastné zdroje
1,275 €
Projekt

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob…

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,429 €
Suma
22,429 €
Vlastné zdroje
1,121 €
Projekt

Sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Budince

Obec Budince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,254 €
Suma
21,254 €
Vlastné zdroje
1,063 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a v…

Obec Šalov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
20,701 €
Suma
20,701 €
Vlastné zdroje
1,035 €
Projekt

Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v kata…

Mesto Kráľovský Chlmec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,099 €
Suma
19,800 €
Vlastné zdroje
990 €
Projekt

Čisté Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,588 €
Suma
14,588 €
Vlastné zdroje
729 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v ob…

Obec Prakovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,400 €
Suma
14,558 €
Vlastné zdroje
728 €
Projekt

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob…

Mesto Krompachy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,301 €
Vlastné zdroje
715 €
Projekt

Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život …

Mesto Banská Štiavnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,831 €
Suma
11,831 €
Vlastné zdroje
592 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Rasla…

Obec Raslavice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
491,839 €
Vlastné zdroje
24,592 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Malý Slavkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
271,005 €
Vlastné zdroje
13,550 €
Projekt

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Obec Čierny Brod

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,795 €
Suma
175,326 €
Vlastné zdroje
8,766 €
Projekt

Zberný dvor v obci Kurov

Obec Kurov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,602 €
Suma
169,037 €
Vlastné zdroje
8,452 €
Projekt

Zberný dvor Janova Lehota

Obec Janova Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,420 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,625 €
Vlastné zdroje
7,281 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.