Popis projektu

Globálnym cieľom projektu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, ich celoživotného učenia a plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a zlepšenie ich sociálnej situácie v obci Dravce, ktorá sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. Ide predovšetkým o podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom aktivít projektu ako dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v tejto obci. K hlavnej aktivite projektu sú priradené merateľné ukazovatele, ktoré priamo napĺňajú ciele projektu. Dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa dosiahne nielen vytvorenie efektívného systému triedeného odpadu ale predovšetkým z dôsledku jeho realizácie dôjde k zlepšeniu podmienok bývania pre rómske domácnosti. Zároveň sa v dôsledku realizácie projektu vytvoria 2 pracovné miesta cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstrávaní. Realizácia projektu je navrhnutá tak, aby jej výsledkom bolo predovšetkým zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností prostredníctvom dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálného odpadu v  našej obci.

Viac
Subjekt
Obec Dravce
Miesta realizácie
Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.04.2021
Celková suma
274,402 €
Vlastné zdroje
13,720 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému …
Typ
Vybudovanie, resp. …
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
11.12.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
07.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk
Hodnota
185,0 (osoby)
Cieľ
185,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
07.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora
Hodnota
185,0 (osoby)
Cieľ
185,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

technika - dopravné prostriedky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technika - dopravné prostriedky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,188 €
Schválené na preplatenie
79,188 €
Realizácia
05.06.2020
Názov

kontajnery - vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

kontajnery - vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,268 €
Schválené na preplatenie
20,268 €
Realizácia
05.06.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov IČO
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Názov
Alkon SV, s.r.o.
IČO
45261661
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
BIOLIFE spol. s.r.o.
IČO
31431747
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.