ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Trenčianske Teplice

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v …

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,434,027 €
Suma
2,434,027 €
Vlastné zdroje
121,701 €
Projekt

Kompostáreň Kremnica

Mesto Kremnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,356,601 €
Vlastné zdroje
117,830 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov K…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
17,315 €
Vyčerpané z projektu
2,139,117 €
Suma
2,232,339 €
Vlastné zdroje
111,617 €
Projekt

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,883 €
Vlastné zdroje
82,244 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný K…

Technické služby, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,448,960 €
Suma
1,449,360 €
Vlastné zdroje
72,468 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,496 €
Vyčerpané z projektu
1,277,799 €
Suma
1,319,639 €
Vlastné zdroje
65,982 €
Projekt

Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov …

Mesto Michalovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,236,415 €
Vlastné zdroje
61,821 €
Projekt

Zberný dvor v obci Torysa

Obec Torysa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,234,980 €
Vlastné zdroje
61,749 €
Projekt

Výstavba kompostárne v Habovke

Obec Habovka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,230,822 €
Vlastné zdroje
61,541 €
Projekt

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

TEKOS, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,112,990 €
Suma
1,112,990 €
Vlastné zdroje
55,650 €
Projekt

Zberný dvor Topoľníky

OBEC Topoľníky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
942,550 €
Vlastné zdroje
47,128 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie…

Mestský podnik Dudince s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
885,730 €
Suma
885,730 €
Vlastné zdroje
44,286 €
Projekt

Zberný dvor Čachtice

Obec Čachtice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
876,057 €
Vlastné zdroje
43,803 €
Projekt

Zberný dvor Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
835,102 €
Vlastné zdroje
41,755 €
Projekt

Zhodnocovanie BRKO v Senici

Mesto Senica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
744,258 €
Vlastné zdroje
37,213 €
Projekt

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu

Mesto Gabčíkovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
707,634 €
Suma
721,265 €
Vlastné zdroje
36,063 €
Projekt

Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
712,748 €
Vlastné zdroje
35,637 €
Projekt

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia ob…

Združenie obcí VIESKY

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
650,037 €
Suma
657,417 €
Vlastné zdroje
32,871 €
Projekt

Výstavba zberného dvora vo Veľkých Dvorníkoch.

Obec Veľké Dvorníky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
651,413 €
Vlastné zdroje
32,571 €
Projekt

Zberný dvor Zavar

Obec Zavar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
12,329 €
Vyčerpané z projektu
647,870 €
Suma
649,671 €
Vlastné zdroje
32,484 €
Projekt

Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

Obec Lednické Rovne

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
563,651 €
Suma
565,832 €
Vlastné zdroje
28,292 €
Projekt

Zberný dvor Revúca

Mesto Revúca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,479 €
Vlastné zdroje
26,474 €
Projekt

Nákup technológie na podporu triedeného zberu vo …

TSM Veľký Meder, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
510,300 €
Vlastné zdroje
25,515 €
Projekt

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica

Obec Plavnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,817 €
Vlastné zdroje
23,641 €
Projekt

Zvýšenie kapacity pre triedený zber komunálnych o…

Obec Dvory nad Žitavou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
455,302 €
Vlastné zdroje
22,765 €
Projekt

Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstv…

Obec Brestovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,535 €
Suma
442,649 €
Vlastné zdroje
22,132 €
Projekt

Kompostáreň v obci Liptovské Revúce

Obec Liptovské Revúce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,754 €
Vlastné zdroje
22,088 €
Projekt

Zberný dvor Divina

Obec Divina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
436,127 €
Vlastné zdroje
21,806 €
Projekt

Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Lipto…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
432,220 €
Vlastné zdroje
21,611 €
Projekt

Zberný dvor v obci Breznica

Obec Breznica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
428,167 €
Vlastné zdroje
21,408 €
Projekt

Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
425,329 €
Vlastné zdroje
21,266 €
Projekt

Zberný dvor - Častkovce

Obec Častkovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
137 €
Vyčerpané z projektu
418,888 €
Suma
424,726 €
Vlastné zdroje
21,236 €
Projekt

Zberný dvor Nitrianske Pravno, s.r.o.

Obec Nitrianske Pravno, s. r.…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
418,703 €
Vlastné zdroje
20,935 €
Projekt

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zber…

Obec Veľké Zálužie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
411,408 €
Vlastné zdroje
20,570 €
Projekt

Rekonštrukcia zberného dvoru v obci Holice

Obec Holice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,967 €
Vlastné zdroje
19,798 €
Projekt

Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
394,619 €
Vlastné zdroje
19,731 €
Projekt

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Obec Hliník nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
394,159 €
Suma
394,159 €
Vlastné zdroje
19,708 €
Projekt

Zberný dvor Veľký Kýr

Obec Veľký Kýr

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
388,129 €
Suma
391,527 €
Vlastné zdroje
19,576 €
Projekt

Zberný dvor - Mníchova Lehota

Obec Mníchova Lehota

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,363 €
Vlastné zdroje
18,568 €
Projekt

Zberný dvor v obci Domaniža

Obec Domaniža

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
368,684 €
Vlastné zdroje
18,434 €
Projekt

Zberný dvor v obci Breznička

Obec Breznička

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
366,749 €
Vlastné zdroje
18,337 €
Projekt

Zriadenie zberného dvora a nákup technickej vybav…

Obec Malý Krtíš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
365,329 €
Vlastné zdroje
18,266 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Obec Žaškov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
358,275 €
Suma
364,921 €
Vlastné zdroje
18,246 €
Projekt

Rozšírenie existujúceho zberného dvora v obci Bát…

Obec Bátorove Kosihy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,037 €
Vlastné zdroje
18,152 €
Projekt

Zberný dvor Rovinka - dostavba, dovybavenie, rozš…

Obec Rovinka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
355,182 €
Suma
362,965 €
Vlastné zdroje
18,148 €
Projekt

Posilnenie technických kapacít pre zber triedenéh…

Obec Trenčianske Stankovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
357,108 €
Suma
362,352 €
Vlastné zdroje
18,118 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Dolné Orešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
355,500 €
Suma
355,500 €
Vlastné zdroje
17,775 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Závada

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
351,240 €
Vlastné zdroje
17,562 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynské…

Mesto Handlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
341,532 €
Vlastné zdroje
17,077 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Lužianky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
330,482 €
Suma
330,595 €
Vlastné zdroje
16,530 €
Projekt

Zberný dvor Veľká Čalomija

Obec Veľká Čalomija

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
215 €
Vyčerpané z projektu
151,200 €
Suma
329,700 €
Vlastné zdroje
16,485 €
Projekt

Zberný dvor Dúbravy

Obec Dúbravy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
287,432 €
Vlastné zdroje
14,372 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Dravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,402 €
Vlastné zdroje
13,720 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Lovinobaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,894 €
Suma
272,253 €
Vlastné zdroje
13,613 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová

Obec Marcelová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
261,017 €
Suma
265,211 €
Vlastné zdroje
13,261 €
Projekt

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Liptovsk…

Obec Liptovské Revúce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
264,095 €
Vlastné zdroje
13,205 €
Projekt

Zberný dvor Krivany

Obec Krivany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,285 €
Vlastné zdroje
13,164 €
Projekt

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpa…

Obec Prašník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
261,639 €
Suma
262,930 €
Vlastné zdroje
13,146 €
Projekt

Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Parti…

Technické služby mesta Partiz…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,640 €
Vlastné zdroje
13,082 €
Projekt

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Tomášov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
259,227 €
Vlastné zdroje
12,961 €
Projekt

Zberný dvor Štúrovo

Mesto Štúrovo

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
257,695 €
Vlastné zdroje
12,885 €
Projekt

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho od…

Obec Imeľ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
254,713 €
Vlastné zdroje
12,736 €
Projekt

Zberný dvor v obci Brvnište

Brvnište

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
243,519 €
Suma
252,970 €
Vlastné zdroje
12,649 €
Projekt

Strojno - technologické vybavenie pre triedený zb…

Obec Ilija

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
239,436 €
Vlastné zdroje
11,972 €
Projekt

House of ART – centrum kultúry

House of Art, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,225 €
Vlastné zdroje
10,411 €
Projekt

Zberný dvor Lednica

Obec Lednica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
205,755 €
Vlastné zdroje
10,288 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,366 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,689 €
Vlastné zdroje
10,134 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ko…

Mikroregión obcí ROŇAVA - zdr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
198,635 €
Suma
199,935 €
Vlastné zdroje
9,997 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného ko…

Združenie mesta a obcí Dolnýc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
192,800 €
Suma
197,035 €
Vlastné zdroje
9,852 €
Projekt

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie o…

Združenie obcí stredného Lipt…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
195,000 €
Suma
195,000 €
Vlastné zdroje
11,700 €
Projekt

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzani…

Javorníky - východ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
193,700 €
Suma
194,000 €
Vlastné zdroje
9,700 €
Projekt

Navýšenie kapacity zberného dvora v obci Hačava

Obec Hačava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
188,844 €
Vlastné zdroje
9,442 €
Projekt

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Združenie obcí Handlovskej do…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
186,627 €
Suma
186,700 €
Vlastné zdroje
9,335 €
Projekt

Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,686 €
Vlastné zdroje
9,334 €
Projekt

Združenie obcí - Čistý Liptov predchádza vzniku …

Združenie obcí - Čistý Liptov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,000 €
Suma
181,999 €
Vlastné zdroje
9,100 €
Projekt

Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov …

Obec Kamenica nad Cirochou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,909 €
Vlastné zdroje
9,095 €
Projekt

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Spoločenstvo obcí topoľčiansk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,800 €
Suma
180,500 €
Vlastné zdroje
9,025 €
Projekt

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáč…

Združenie obcí - Mikroregión …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,500 €
Suma
176,000 €
Vlastné zdroje
8,800 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Dolná Strehová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
172,530 €
Vlastné zdroje
8,626 €
Projekt

Podpora triedeného zberu v Obci Kotešová

Obec Kotešová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,347 €
Vlastné zdroje
8,467 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obc…

Združenie obcí pre separovaný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,016 €
Suma
165,719 €
Vlastné zdroje
8,286 €
Projekt

Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci …

Obec Huncovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,287 €
Vlastné zdroje
8,114 €
Projekt

Kompostujeme v Rajeckej doline

PRAMEŇ združenie obcí Konská,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
161,014 €
Suma
161,014 €
Vlastné zdroje
8,051 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku BRKO na územní obcí …

Združenie obcí Púchovská doli…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,000 €
Suma
159,000 €
Vlastné zdroje
7,950 €
Projekt

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Združenie BIELA ORAVA, pre vš…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
155,199 €
Suma
155,199 €
Vlastné zdroje
7,760 €
Projekt

Kúpa technologického vybavenia na triedený zber k…

Obec Hodejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,581 €
Vlastné zdroje
7,279 €
Projekt

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

Združenie obcí pre hospodáren…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,900 €
Suma
137,900 €
Vlastné zdroje
6,895 €
Projekt

Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže

Obec Dedina Mládeže

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
132,095 €
Suma
132,095 €
Vlastné zdroje
6,605 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce O…

Obec Oravská Lesná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
131,391 €
Suma
131,574 €
Vlastné zdroje
6,579 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce T…

Obec Terchová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,333 €
Suma
127,749 €
Vlastné zdroje
6,387 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ko…

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,606 €
Suma
122,249 €
Vlastné zdroje
6,112 €
Projekt

Kompostéry pre Združenie obci mikroregiónu BOROLO

Združenie obci mikroregiónu B…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
117,420 €
Suma
117,420 €
Vlastné zdroje
5,871 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ko…

Obec Korňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
110,734 €
Suma
113,754 €
Vlastné zdroje
5,688 €
Projekt

Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpad…

Obec Vrbovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,449 €
Vlastné zdroje
5,672 €
Projekt

Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca

Obec Bošáca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
111,210 €
Vlastné zdroje
5,560 €
Projekt

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce L…

Obec Ladce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
109,323 €
Suma
110,841 €
Vlastné zdroje
5,542 €
Projekt

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálne…

Obec Dolná Ždaňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,743 €
Vlastné zdroje
5,387 €
Projekt

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Belá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,625 €
Suma
102,625 €
Vlastné zdroje
5,131 €
Projekt

Komunitné centrum Klenovec

Obec Klenovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,836 €
Vyčerpané z projektu
101,372 €
Suma
101,798 €
Vlastné zdroje
5,090 €
Projekt

Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovc…

Združenie obcí Hrachovište, V…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,200 €
Suma
99,900 €
Vlastné zdroje
4,995 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Hubice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,833 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,246 €
Vlastné zdroje
4,962 €
Projekt

Rozšírenie kapacity triedeného zberu komunálneho …

Obec Záhorská Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,738 €
Vlastné zdroje
4,737 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRO v obci Udiča

Obec Udiča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,000 €
Suma
94,000 €
Vlastné zdroje
4,700 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov

Obec Jakubov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,904 €
Suma
93,627 €
Vlastné zdroje
4,681 €
Projekt

Kompostéry pre obec Vrbovce

Obec Vrbovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,100 €
Suma
91,358 €
Vlastné zdroje
4,568 €
Projekt

Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,865 €
Suma
88,429 €
Vlastné zdroje
4,421 €
Projekt

Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpado…

Obec Nová Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,024 €
Vlastné zdroje
4,351 €
Projekt

Kompostéry pre obec Trenčianske Stankovce

Obec Trenčianske Stankovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,600 €
Suma
87,000 €
Vlastné zdroje
4,350 €
Projekt

Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu,…

Obec Kaluža

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,558 €
Vlastné zdroje
4,278 €
Projekt

Nákup kompostérov v obci Markušovce

Obec Markušovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,377 €
Suma
84,377 €
Vlastné zdroje
4,219 €
Projekt

Zberný dvor a stojiská

Obec Pozdišovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,377 €
Vlastné zdroje
4,219 €
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v ob…

Obec Veľká Mača

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,536 €
Vlastné zdroje
4,027 €
Projekt

Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku biood…

Obec Košeca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,352 €
Vlastné zdroje
4,018 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného ko…

Obec Kráľová pri Senci

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,026 €
Suma
74,026 €
Vlastné zdroje
3,701 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRO prostredníctvom obstaran…

Obec Vinohrady nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,000 €
Suma
73,000 €
Vlastné zdroje
3,650 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRO v obci Brestovany

Obec Brestovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,500 €
Suma
72,500 €
Vlastné zdroje
3,625 €
Projekt

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Obec Klenovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,796 €
Suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

Zberný dvor Martinček

Obec Martinček

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,617 €
Vlastné zdroje
2,931 €
Projekt

Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice

Obec Dolné Vestenice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,250 €
Suma
58,250 €
Vlastné zdroje
2,912 €
Projekt

Obec Krajné - "Nakladajme s odpadom v obci efektí…

Obec Krajné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,101 €
Vlastné zdroje
1,605 €
Projekt

Zvýšenie kvality ŽP prostredníctvom obstarania no…

Mesto Veľký Krtíš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,218 €
Vlastné zdroje
1,011 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.