Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec Domaniža, a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne. Projekt tak prispeje ku znižovaniu podielu triedených zložiek v zmesovom komunálnom odpade, čím sa zabezpečí odklonenie od ich skládkovania, nakoľko ich skládkovanie má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia.
Realizácia projektu bude pozostávať z: výstavba zberného dvora, nákupu hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov.
Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je obec Domaniža, kde sa bude predkladaný projekt aj realizovať. Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“ a podporných aktivít projektu.
Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (P0702) sa v dôsledku realizácie projektu zvýši o 123 t/rok a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (P0087) tiež o 123 t/rok.

Viac
Subjekt
Obec Domaniža
Miesta realizácie
Domaniža
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
368,684 €
Vlastné zdroje
18,434 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
16.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
123,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
123,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér - externý (08/23)

Faktúra číslo 14092301

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Projektový manažér - externý (11/2023)

Faktúra číslo 05122301

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Projektový manažér - externý (09/2023)

Faktúra číslo 09102301

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Projektový manažér - externý (10/23)

Faktúra číslo 08112301

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Stavebný dozor (11/2023_1)

Faktúra č. 230100007

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebný dozor (10/23)

Faktúra č. 230100006

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Projektový manažér - externý (07/23)

Faktúra číslo 14082301

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Stavebný dozor (11/23_2)

Faktúra č. 230100009

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0464

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
118,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0464

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
118,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0467

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
112,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0467

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
112,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0473 - konečná

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
41,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavba : Zberný dvor v obci Domaniža

Faktúra č.: 23SVF0473 - konečná

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
41,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nádoby (VKK) a sklady na zber separovaných druhov odpadov

Faktúra číslo : 20230494

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nádoby (VKK) a sklady na zber separovaných druhov odpadov

Faktúra číslo : 20230494

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príslušenstvo ku traktoru CASE 95 C

Faktúra č. 230102450

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
54,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Príslušenstvo ku traktoru CASE 95 C

Faktúra č. 230102450

Vlastník dokladu
Obec Domaniža
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
54,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO
36412678
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
SYNERGIES, s.r.o.
IČO
36783722
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.