Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vrbovce“ je intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, teda na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. Realizácia projektu bude pozostávať z nákupu traktora, čelného nakladača a veľkoobjemových kontajnerov určených na nakladanie s triedeným komunálnym odpadom. Žiadateľom v rámci predkladaného projektu Obec Vrbovce, kde sa bude predkladaný projekt aj realizovať. Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce Vrbovce. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“ a podpornej aktivity projektu, ktorá bude zameraná na úspešné riadenie projektu. Realizáciou projektu prostredníctvom nákupu traktora, čelného nakladača a veľkoobjemových kontajnerov sa prispeje k intenzifikácii triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce Vrbovce. 

Predkladaný projekt svojim zameraním, cieľmi a výsledkom, ktorým bude zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov, je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2014 - 2020 ako aj s ďalšou regionálnou, národnou, či európskou stratégiou. Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu bude v dôsledku realizácie projektu na úrovni 31,2 t/rok. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú. Predpokladaná dĺžka realizácie projektu: 5 mesiacov.

Viac
Subjekt
Obec Vrbovce
Miesta realizácie
Vrbovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2023
Celková suma
113,449 €
Vlastné zdroje
5,672 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
18.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
31,2 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
31,2 (t/rok)
Cieľ
31,2 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023068

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023109

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023153

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023083

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023092

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023129

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra č. 2023148

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Veľkoobjemový kontajner 35 m3, ABR 35

Faktúra č. 230102356

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
17,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Veľkoobjemový kontajner 7,0 m3, AM 7

Faktúra č. 230102356

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Traktor PROXIMA HS 120 ZETOR

Faktúra č. 23011375

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Čelný nakladač TL340SL

Faktúra č. 23011375

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov IČO
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Názov
AGRA, s.r.o.
IČO
36382914
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
IČO
45391530
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.