Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Oravská Lesná.  

:  

Predmetom aktivity  sú stavebné práce a  nákup manipulačnej techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Oravská Lesná. 

Projekt je zameraný na triedený zber nasledujúcich zložiek odpadov:  

  • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) 
  • Drobný stavebný odpad (20 03 08) 
  • Objemný odpad (20 03 07) 
  • Jedlé oleje a tuky (20 01 25) 
  • Šatstvo (20 01 10) 
  • Textílie (20 01 11) 

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity a množstva triedených zložiek komunálneho odpadu. 

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov bude 720,39 t/rok 

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu bude 720,39 t/rok 

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.11.2022
Celková suma
835,102 €
Vlastné zdroje
41,755 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Triedený zber komunálnych od
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
21.11.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
15.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
722,02 (t/rok)
Cieľ
722,02 (t/rok)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
722,02 (t/rok)
Cieľ
722,02 (t/rok)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0707220001

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0707220001

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0311220001

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0311220001

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner 12 m3 otvorený Kontajner 7 m3 otvorený Kontajner 7 m3 uzatvorený

Faktúra č. 210100164

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Kontajner 12 m3 otvorený Kontajner 7 m3 otvorený Kontajner 7 m3 uzatvorený

Faktúra č. 210100164

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Teleskopický nakladač

Faktúra č. 21VF037

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Teleskopický nakladač

Faktúra č. 21VF037

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hákový nosič kontajnerov

Faktúra č. 21VF038

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

Hákový nosič kontajnerov

Faktúra č. 21VF038

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné motorové vozidlo s nadstavbou, Hákový nákladač, Hydraulický nakladací žeriav, Nadstavba na zber odpadu pre hákový nakladač

Faktúra č. FV20220469

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
313,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákladné motorové vozidlo s nadstavbou, Hákový nákladač, Hydraulický nakladací žeriav, Nadstavba na zber odpadu pre hákový nakladač

Faktúra č. FV20220469

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
313,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Kolesový traktor, Čelný nakladač, Kombinovaná lopata, Presuvný podkop

Faktúra č. 22VF016

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolesový traktor, Čelný nakladač, Kombinovaná lopata, Presuvný podkop

Faktúra č. 22VF016

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Projektový manažér - interný 07/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Projektový manažér - interný 11/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Projektový manažér - interný 12/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Projektový manažér - interný 06/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Projektový manažér - interný 01/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Projektový manažér - interný 02/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Projektový manažér - interný 03/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Projektový manažér - interný 04/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Projektový manažér - interný 05/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Projektový manažér - interný 10/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Projektový manažér - interný 08/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Projektový manažér - interný 09/2022

Súhrnný účtovný doklad č. 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
Obec Oravská Lesná
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1511220003

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov IČO
Názov
Obec Oravská Lesná
IČO
00314722
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
STEEL MOUNTING, s.r.o.
IČO
50291157
Názov
G-TECHNIK s.r.o.
IČO
52059057
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.