Popis projektu

V súlade so zameraním výzvy, predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Vrbovce s cieľom podporiť domáce kompostovanie, a tým predchádzať vzniku BRKO, znižovať množstvo BRKO ukladaného na skládky a zvyšovať mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu. Vyššie uvedené dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá zahŕňa nákup 700 ks záhradných kompostérov pre domácnosti (700 ks 1 050 l) a zároveň vzdelávaním verejnosti (informovanie formou letákov a www stránky obce o výhodách a prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu). Záhradné kompostéry budú určené na vyprodukované BRKO z domácností, nachádzajúce sa na území realizácie projektu, t.j. na území obce Vrbovce, ktorá sa rozprestiera v okrese Myjava v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 1 457 obyvateľov - producentov odpadov, resp. cieľová skupina predkladaného projektu. Realizáciou projektu sa zvýši počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu o 700 ks záhradných kompostérov, resp. sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 735 m³, čím obyvateľom obce vytvoríme podmienky pre jednoduchší a komfortnejší spôsob nakladania s BRKO a zároveň sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia v riešenej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Vrbovce
Miesta realizácie
Vrbovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.04.2019
Celková suma
91,358 €
Vlastné zdroje
4,568 €
Vyčerpané z projektu
83,100 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
10.10.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
735,0 (m3)
Cieľ
735,0 (m3)
Naposledy aktualizované
09.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
700,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér 1 050 L

Faktúra č. 190100583

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
83,100 €
Schválené na preplatenie
83,100 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 1 050 L

Faktúra č. 190100583

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
83,100 €
Schválené na preplatenie
83,100 €
Realizácia
02.07.2019
Názov IČO
Názov
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
IČO
36851264
Názov
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO
36851264
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.