Popis projektu

Cieľom predkladanej ŽoNFP je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v obci Skároš a to prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce. Vybudovaním systému zberu a odvozu komunálneho odpadu sa realizuje vybudovanie zberného dvora, stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktorými sa predchádza vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a zvyšuje sa kapacita triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie. 

Viac
Subjekt
Obec Skároš
Miesta realizácie
Skároš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.05.2020
Celková suma
149,861 €
Vlastné zdroje
7,493 €
Vyčerpané z projektu
133,133 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému …
Typ
Vybudovanie, resp. …
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
21.12.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
09.07.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
19.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
1,0 (pracovné miesto)
Cieľ
1,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
12.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk
Hodnota
206,0 (osoby)
Cieľ
206,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora
Hodnota
206,0 (osoby)
Cieľ
206,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,625 €
Schválené na preplatenie
70,625 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,625 €
Schválené na preplatenie
70,625 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

dopravné a technické zariadenia

Faktúra za dopravné a technické zariadenia

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,508 €
Schválené na preplatenie
62,508 €
Realizácia
-
Názov

dopravné a technické zariadenia

Faktúra za dopravné a technické zariadenia

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,508 €
Schválené na preplatenie
62,508 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2019
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2018
Názov

Vybavenie zberného dvora_kontajnery

Faktúra_vybavenie zberného dvora_kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie zberného dvora_kontajnery

Faktúra_vybavenie zberného dvora_kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Skároš

Suma celkom
62,508 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
62,508 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
FEREX, s.r.o.
IČO
17682258
Názov
EUBICO, s.r.o.
IČO
44102224
Názov
MMVH s.r.o.
IČO
45304726
Názov
ZORA - MIMEX servis, s.r.o.
IČO
36170291
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.