FEREX, s.r.o.

Nitra

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v obci Drietoma

Obec Drietoma

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
550,880 €
Vlastné zdroje
27,544 €
Projekt

Zberný dvor – Plešivec

Obec Plešivec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
493,944 €
Vlastné zdroje
24,697 €
Projekt

Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegá…

Obec Nálepkovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,029 €
Suma
422,105 €
Vlastné zdroje
21,105 €
Projekt

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC

OBEC Žihárec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,892 €
Vlastné zdroje
21,095 €
Projekt

Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove

Obec Lúč na Ostrove

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,925 €
Vlastné zdroje
20,096 €
Projekt

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sač…

Obec Sačurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,693 €
Suma
390,398 €
Vlastné zdroje
19,520 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Zborov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
29,081 €
Vyčerpané z projektu
33,642 €
Suma
358,837 €
Vlastné zdroje
17,942 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany

Obec Nováčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,072 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,791 €
Vlastné zdroje
15,640 €
Projekt

Zberný dvor Obec Paňovce

Obec Paňovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
308,402 €
Vlastné zdroje
15,420 €
Projekt

Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Zemianske S…

Obec Zemianske Sady

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
300,661 €
Vlastné zdroje
15,033 €
Projekt

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Obec Bobrov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
299,850 €
Suma
300,104 €
Vlastné zdroje
15,005 €
Projekt

Zberný dvor Ruská

Ruská

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,603 €
Suma
299,284 €
Vlastné zdroje
14,964 €
Projekt

Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nižný Lánec

Obec Nižný Lánec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
179,530 €
Suma
262,197 €
Vlastné zdroje
13,110 €
Projekt

Vybudovanie zberného dvora v Obci Príbelce

Obec Príbelce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,884 €
Vlastné zdroje
12,794 €
Projekt

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Obec Rožkovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
432 €
Vyčerpané z projektu
236,042 €
Suma
249,036 €
Vlastné zdroje
12,452 €
Projekt

Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,526 €
Vlastné zdroje
12,076 €
Projekt

Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

Obec Horovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,788 €
Suma
233,026 €
Vlastné zdroje
11,651 €
Projekt

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Jedľové K…

Obec Jedľové Kostoľany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,262 €
Vlastné zdroje
10,413 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovani…

Obec Sačurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
202,004 €
Suma
205,652 €
Vlastné zdroje
10,283 €
Projekt

Obec Tušice - Zberný dvor a stojisko

Obec Tušice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,350 €
Suma
198,069 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Projekt

Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpa…

Mesto Lučenec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,300 €
Suma
193,800 €
Vlastné zdroje
9,690 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu komunálneho odpadu v ob…

Obec Horná Kráľová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
191,998 €
Suma
191,998 €
Vlastné zdroje
9,600 €
Projekt

Zberný dvor v obci Farná

Obec Farná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,375 €
Suma
154,791 €
Vlastné zdroje
7,740 €
Projekt

Zberný dvor Východná

Obec Východná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,181 €
Suma
151,906 €
Vlastné zdroje
7,595 €
Projekt

Zberný dvor v obci Lontov

Obec Lontov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,936 €
Suma
150,875 €
Vlastné zdroje
7,544 €
Projekt

Zberný dvor Skároš

Obec Skároš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
133,133 €
Suma
149,861 €
Vlastné zdroje
7,493 €
Projekt

ZBERNÝ DVOR A STOJISKÁ HYBE

Obec Hybe

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,091 €
Suma
149,091 €
Vlastné zdroje
7,455 €
Projekt

Zberný dvor Tehla

Obec Tehla

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,439 €
Vlastné zdroje
7,222 €
Projekt

ZBERNÝ DVOR - BLATNICA

Obec Blatnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,440 €
Vlastné zdroje
7,122 €
Projekt

Zberný dvor v obci Čata

Obec Čata

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
136,250 €
Suma
141,275 €
Vlastné zdroje
7,064 €
Projekt

Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností…

Obec Sirník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,576 €
Suma
129,384 €
Vlastné zdroje
6,469 €
Projekt

Zberný dvor v obci Dlhá Ves

Obec Dlhá Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,827 €
Vlastné zdroje
6,241 €
Projekt

Zberný dvor Kráľovce

Obec Kráľovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
124,274 €
Suma
124,395 €
Vlastné zdroje
6,220 €
Projekt

Zberný dvor Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,474 €
Suma
114,474 €
Vlastné zdroje
5,724 €
Projekt

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor o…

Obec Ražňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,181 €
Suma
106,287 €
Vlastné zdroje
5,314 €
Projekt

Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho od…

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,239 €
Suma
92,999 €
Vlastné zdroje
4,650 €
Projekt

Zberný dvor Betliar

Obec Betliar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,511 €
Vlastné zdroje
3,476 €
Projekt

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a…

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,174 €
Suma
56,664 €
Vlastné zdroje
2,833 €
Projekt

Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómsk…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,291 €
Suma
46,735 €
Vlastné zdroje
2,337 €
Projekt

Vybavenie zberného dvora Komárno

Mesto Komárno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,158 €
Vlastné zdroje
1,958 €
Projekt

Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho o…

Obec Ladomirová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,367 €
Suma
26,303 €
Vlastné zdroje
1,315 €
Projekt

Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pr…

Obec Podtureň

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,753 €
Suma
25,157 €
Vlastné zdroje
1,258 €
Projekt

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob…

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,429 €
Suma
22,429 €
Vlastné zdroje
1,121 €
Projekt

Čisté Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,588 €
Suma
14,588 €
Vlastné zdroje
729 €
Projekt

Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob…

Mesto Krompachy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,301 €
Vlastné zdroje
715 €
Projekt

Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život …

Mesto Banská Štiavnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,831 €
Suma
11,831 €
Vlastné zdroje
592 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.