Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Rovné

Obec Rovné

Popis projektu

Projekt „“ v rámci špecifického cieľa 6.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zahrňuje realizáciu dvoch hlavných aktivít:

-aktivita A – - dva stojiská sa vybudujú na parcele č. 119 C, jedno stojisko na parcele č. 635/1 C,

-aktivita B – – aktivita sa bude realizovať na parcele č 1566/2 E a 1565/2 E.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu podielu akumulácie zmesového komunálneho odpadu určeného k uskladneniu, čo bude predstavovať environmentálny benefit projektu.

Sanáciou nelegálnej skládky v blízkosti rómskych obydlí (obyvatelia separovanej rómskej komunity žijúcej na okraji obce v 9 rodinných domoch) sa dosiahnu nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

-počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk – 73,

-počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach pre aktivitu „Vybudovanie resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho dopadu“ – 1 obyvateľ MRK,

-počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom sanácia nelegálnych skládok – 73,

-počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach pre aktivitu „Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu“ – 1 obyvateľ MRK.

Tým, že

Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. 

Viac
Subjekt
Obec Rovné
Miesta realizácie
Rovné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.03.2019
Celková suma
74,743 €
Vlastné zdroje
3,737 €
Vyčerpané z projektu
74,743 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie nezákonne umiestneného odpa…
Typ
Realizácia sanačnýc…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
30.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
14.02.2019
Názov
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému …
Typ
Vybudovanie, resp. …
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
28.12.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
19.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
27.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
13.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk
Hodnota
74,0 (osoby)
Cieľ
73,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok
Hodnota
74,0 (osoby)
Cieľ
73,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
08.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie verejného obstarávania (A+B)

Faktúra č. 2018361

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu

FAKTÚRA č. 3/2019

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
57,194 €
Schválené na preplatenie
57,194 €
Realizácia
-
Názov

Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu

FAKTÚRA č. 3/2019

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
57,194 €
Schválené na preplatenie
57,194 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
13,401 €
Schválené na preplatenie
13,401 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
13,401 €
Schválené na preplatenie
13,401 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Publicita a informovanosť projektu

FAKTÚRA č.:2018224

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Riadenie projektu - externý manažment

Faktúra 2019040

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Vybavenie

FAKTÚRA č. 1/2019

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
1,492 €
Realizácia
23.01.2019
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36451576
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Názov
Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB
IČO
37654403
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.