Mesto Sobrance

Sobrance

Počet žiadostí
19
Projekty
19
Úspešnosť žiadostí
84%
Celková suma
4,400,791 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Sobrance – Materská škola - Zníženie energetickej…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,455,490 €
Suma
1,571,984 €
Vlastné zdroje
78,599 €
Projekt

Novostavba materskej školy v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
692,994 €
Vlastné zdroje
34,650 €
Projekt

Sobrance - Základná umelecká škola - Zníženie ene…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
580,200 €
Vlastné zdroje
29,010 €
Projekt

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sob…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,758 €
Vlastné zdroje
24,988 €
Projekt

MOPS III Miestne občianske a preventívne služby

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,489 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrum Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,495 €
Suma
324,376 €
Vlastné zdroje
16,219 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
266,050 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými do…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,701 €
Vlastné zdroje
9,535 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,107 €
Suma
178,877 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných k…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,228 €
Vlastné zdroje
7,961 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,741 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učeb…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,149 €
Vlastné zdroje
6,007 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, K…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,551 €
Vlastné zdroje
5,928 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sobra…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,046 €
Vlastné zdroje
5,152 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestnen…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,273 €
Suma
70,304 €
Vlastné zdroje
3,515 €
Projekt

Vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,584 €
Vlastné zdroje
2,679 €
Projekt

Wifi pre Teba II

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,554 €
Suma
14,554 €
Vlastné zdroje
728 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sob…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,758 €
Vlastné zdroje
24,988 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
266,050 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,107 €
Suma
178,877 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,741 €
Suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učeb…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,149 €
Vlastné zdroje
6,007 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, K…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,551 €
Vlastné zdroje
5,928 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v meste Sobra…

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,046 €
Vlastné zdroje
5,152 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Sobrance

Mesto Sobrance

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,200 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.