Popis projektu

Predmetom projektu „“ je investícia do nevyhnutných stavebných úprav potrebných k rekonštrukcii súčasnej biologicko-chemickej a fyzikálnej učebne vrátane zabezpečenia materiálno-technického vybavenia s prvkami inklúzie s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež následný rozvoj základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania na úrovni obcí a jej sprístupnenie pre verejnosť a poskytovateľov celoživotného vzdelávania

Implementáciou projektu dôjde k  naplneniu špecifického cieľa  IROP - 2.2.2  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  a jeho realizácia je v súlade s globálnym cieľom IROP: „Prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečuje udržateľné poskytovanie  verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu  súdržnosť regiónov, miest a obcí.“

Špecifický cieľ  projektu č. 1: Obstaranie biologicko-chemickej učebne

Špecifický cieľ  projektu č. 2: Obstaranie fyzikálnej učebne

Špecifický cieľ  projektu č. 3: Stavebno – technické úpravy učební

1. Obstaranie prírodovedných učební

2. Stavebno- technické úpravy pre potreby obstarania učební

 
P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 469
P0322 – Počet podporených učební prírodovedných - 2
P0327 – Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Mesto Sobrance
Miesta realizácie
Sobrance
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.05.2021
Celková suma
118,551 €
Vlastné zdroje
5,928 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy učební
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
22.04.2021
Názov
Obstaranie fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
23.04.2021
Názov
Obstaranie biologicko-chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
23.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
18.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
08.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
488,0 (osoby)
Cieľ
469,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT - Technické a technologické vybavenie

IKT - Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Technické a technologické vybavenie

IKT - Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Technické a technologické vybavenie

IKT - Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

IKT - Technické a technologické vybavenie

IKT - Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie nábytok

Interiérové vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie nábytok

Interiérové vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie nábytok

Interiérové vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Interiérové vybavenie nábytok

Interiérové vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Stavebno technické úpravy

Stavebno technické úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno technické úpravy

Stavebno technické úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok 1,2,10,11/2020 manažér VO

Sumarizačný hárok 1,2,10,11/2020 manažér VO

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Sumarizačný hárok 1-7/2021, 5/2022 projektový manažér

Sumarizačný hárok 1-7/2021, 5/2022 projektový manažér

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok 6,7/2021, 5,6/2022 finančný manažér

Sumarizačný hárok 6,7/2021, 5,6/2022 finančný manažér

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Sobrance
IČO
00325791
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
AZ-RO spol. s r.o.
IČO
46931724
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.