Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učebne Základnej školy, Komenského 6 v Sobranciach

Mesto Sobrance

Popis projektu

Predmetom projektu „“ je investícia do nevyhnutných stavebných úprav potrebných k vybudovaniu školskej knižnice a polytechnickej učebne vrátane zabezpečenia materiálno-technického vybavenia s prvkami inklúzie s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj základnej školy z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania na úrovni obcí a ich sprístupnenie pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Implementáciou projektu dôjde k  naplneniu špecifického cieľa  IROP - 2.2.2  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  a jeho realizácia je v súlade s globálnym cieľom IROP: „Prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečuje udržateľné poskytovanie  verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu  súdržnosť regiónov, miest a obcí.“

Špecifický cieľ  projektu č. 1: Obstaranie školskej knižnice

Špecifický cieľ  projektu č. 2: Obstaranie polytechnickej učebne

Špecifický cieľ  projektu č. 3: Stavebno – technické úpravy učební

1. Obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

2. Obstaranie polytechnických učební

3. Stavebno- technické úpravy pre potreby obstarania učební

 
P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 429
P0297 – Počet knižníc podporených z OP – 1
P0321 – Počet podporených učební polytechnických – 1
P0327 – Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Mesto Sobrance
Miesta realizácie
Sobrance
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2023 - 01.07.2023
Celková suma
120,149 €
Vlastné zdroje
6,007 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
29.03.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
25.05.2023
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
03.04.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
03.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
01.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
26.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
429,0 (osoby)
Cieľ
429,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 242000047

Faktúra č. 242000047

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra č. 242000047

Faktúra č. 242000047

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230124

Faktúra č. 20230124

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra č. 20230124

Faktúra č. 20230124

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230124

Faktúra č. 20230124

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra č. 20230124

Faktúra č. 20230124

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 17/2023

Faktúra č. 17/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra č. 17/2023

Faktúra č. 17/2023

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.242000048

Faktúra č.242000048

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra č.242000048

Faktúra č.242000048

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.230100028

Faktúra č.230100028

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra č.230100028

Faktúra č.230100028

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra č.230100028

Faktúra č.230100028

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.230100028

Faktúra č.230100028

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok manažér verejné obstarávanie Dinič

Sumarizačný hárok manažér verejné obstarávanie Dinič

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok projektový manažér Šulgan

Sumarizačný hárok projektový manažér Šulgan

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok finančný manažér Homolová

Sumarizačný hárok finančný manažér Homolová

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
Mesto Sobrance
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Sobrance
IČO
00325791
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
AZ-RO spol. s r.o.
IČO
46931724
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.