Popis projektu

Cieľom projektu je znížiť spotrebu energie a zlepšiť tepelno-technické vlastnosti  administratívnej budovy Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Mesto Zlaté Moravce sa nachádza v okrese Nitra v Nitrianskom kraji. Budova mestského úradu bola postavená v 30 rokoch 20 . storočia. Nachádza sa  v pamiatkovej zóne Zlatých Moraviec. Jedná sa o trojpodlažnú, podpivničenú budovu, prekrytú valbovou strechou a  keramickou škridlou. Bezbarierový vchod do budovy je  vybudovaný.

V súčasnosti je budova z hľadiska energetického nevyhovujúca. Zateplením obvodového plášťa, stropu podstrešného priestoru a výmenou otvorových konštrukcií sa dosiahne hlavne zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Po realizácii projektu bude zaradená do energetickej skupiny A. Druhotnou funkciou obnovy bude zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ má jednu hlavnú  aktivitu  „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“. Hlavná aktivita zahŕňa všetky stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou budovy a cieľom projektu.

Zrealizované opatrenia na úsporu energie sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť podľa všeobecne platných právnych predpisov. Merateľné ukazovatele - enviromentálne, ekonomické a energetické po realizácii projektu budú naplnené.

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.11.2020
Celková suma
469,098 €
Vlastné zdroje
23,455 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
17.06.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
15.06.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
48,73 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,66 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
39,19 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1502,5 (m2)
Cieľ
1502,5 (m2)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
68,9459 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
236,386 (MWh/rok)
Cieľ
236,386 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
167440,0833 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
280967,5 (kWh/rok)
Cieľ
280967,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
228010,1451 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.:2020067

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.: 2020059

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.: 2020052

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.: 2020038

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA20108

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Projekty Európskych Spoločenstiev
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA20096

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Projekty Európskych Spoločenstiev
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA20083

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Projekty Európskych Spoločenstiev
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA20072

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Projekty Európskych Spoločenstiev
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č.2001053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov IČO
Názov
Projekty Európskych Spoločenstiev
IČO
42334705
Názov
M.D.N. s.r.o.
IČO
36752070
Názov
VKF s.r.o.
IČO
43876323
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.