Popis projektu

Hlavným cieľom žiadateľa je prostredníctvom v meste Zlaté Moravce.

Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy. Opatrenia v oblasti TI smerujú k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu regiónu.

Investície do ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov majú významný vplyv na znižovanie negatívnych dopadov dopravy na ŽP.

Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu:

v rámci oprávnenej aktivity

Žiadateľ bude realizovať hlavné aktivity v termíne od do (12 mesiacov).

P0528 – Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (4)

Hlavné aktivity žiadateľa sú v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO1-SC122-2020-59.

Predmetom projektu je vybudovanie nabíjacieho bodu pre elektrobicykle a vybudovanie oddychovej zóny v blízkosti autobusovej stanice. Oddychová zóna bude doplnená vhodným mestským mobiliárom. Priestor oddychovej zóny bude doplnený stojanmi na bicykle, samostatným sedením, smart lavičkou, odpadkovým košom na separovaný odpad a parkovým osvetlením.

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, p. č. C – 887/2, E – 5631

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2022 - 01.09.2022
Celková suma
48,427 €
Vlastné zdroje
2,421 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba infraštruktúry
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
04.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2022032

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Faktúra č. 22202462

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mobiliár

Faktúra č. 2122053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Kamera

Faktúra č. 2022133

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov IČO
Názov
mmcité2 s. r. o.
IČO
36320854
Názov
PAKE, spol. s r.o.
IČO
34128433
Názov
FRADEX stavby s.r.o.
IČO
50110195
Názov
ejoin, s.r.o.
IČO
51900921
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.