Popis projektu

Hlavným cieľom žiadateľa je prostredníctvom .

Špecifické ciele žiadateľa:

Opatrenia v oblasti sociálnej infraštruktúry smerujú k efektívnemu, vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju regiónu.

Rozvoj v oblasti sociálnej infraštruktúry vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu.

Žiadateľ bude realizovať dve hlavné aktivity:

Realizáciou aktivít žiadateľ udrží existujúcich miest a vytvorí nových miest.

Žiadateľ bude realizovať hlavné aktivity projektu v termíne od do (13 mesiacov).

Hlavné aktivity sú v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO2-SC221-2021-67

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.11.2023
Celková suma
410,500 €
Vlastné zdroje
20,525 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Energetická efektívnosť
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
06.10.2023
Názov
Rozšírenie kapacít MŠ
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
06.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,72 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
139246,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
215,75 (m2)
Cieľ
215,75 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
104,0 (osoby)
Cieľ
104,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - energetické efektívnosť

Faktúra č. 20230395

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20230395

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Stavebné práce - energetické efektívnosť

Faktúra č. 20230395

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov IČO
Názov
Pramos Centrum s.r.o.
IČO
47572221
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.