Popis projektu

 žiadateľa je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom nášho mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti.  žiadateľa je rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo. Hlavný cieľ projektu a jeho špecifické ciele dosiahneme realizáciou , ktorá je v súlade s výzvou č. OPII-2018/7/1-DOP a jej ŠC 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.

- autobusová stanica a jej okolie na parcelných číslach 1916/3, 1916/2, 1916/9 – viď príloha č. 8

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka mesta Zlaté Moravce – www.zlatemoravce.eu. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo, na všetky miesta, ktoré sú uvedené v zozname vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom podklade , ktorý zobrazuje priestorový priemet prístupových bodov v území. Uvedený popis predpokladaného miesta umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa. Čestné vyhlásenie je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie umiestnenia prístupových bodov/AP.

•           občania a návštevníci nášho mesta – široká verejnosť

•           Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Zlaté Moravce

•          P0904- Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach – 10

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2020
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru.
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.