Popis projektu

Mesto Zlaté Moravcel sa nachádza v Nitrianskom kraji. V súčasnosti má 12 843 obyvateľov , z ktorých je 860 príslušníkov MRK. Cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce“ je zvýšiť zamestnanosť i a zriadiť miestnu poriadkovú službu. V rámci hlavnej aktivity „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK “ zamestnanáme  4 členov  miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), prostredníctvom ktorých zabezpečíme  poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v súčinnosti s Policajným zborom SR a mestskou políciou.  Dvaja členovia MOPS budú príslušníkmi MRK. Realizáciou projektu podporíme  procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleňovaniu rómskych komunít  k ich nediskriminácii  a zmene postoja našich obyvateľov  voči rómskej menšine. Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmácie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby   - počet 4

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – počet 2

Nákup tovarov a služieb, ktoré budú súčasťou paušálnej platby bude uskutočnený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní.

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.08.2019
Celková suma
58,803 €
Vlastné zdroje
2,940 €
Vyčerpané z projektu
57,403 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania mieste…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.12.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.12.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
2,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Ostatné výdavky projektu

903 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov pri aplikácii ZVV

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 02/2018

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov pri aplikácii ZVV

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov pri aplikácii ZVV

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov pri aplikácii ZVV

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 05/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov pri aplikácii ZVV

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 06/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 07/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 08/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 09/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 10/2018

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 11/2018

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 12/2018

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 01/2019

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 02/2019

Sumarizačný hárok SŠJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 03/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 04/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 05/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 06/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 07/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky členov MOPS 08/2019

Sumarizačný hárok ŠSJN

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Zlaté Moravce
IČO
00308676
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.