Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce a tým zlepšiť tak dostupnosť každodenných služieb a potrieb pre obyvateľov MRK.

Úspešne realizovaným projektom 

Hlavná aktivita projektu je vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, v rámci Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ v rámci aktivity 

Projekt sa bude realizovať v intraviláne mesta Zlaté Moravce, v ktorej  s hustotou osídlenia 422,28 obyv./km².

Merateľný ukazovateľ: P0262 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii  - 586

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.11.2023
Celková suma
280,776 €
Vlastné zdroje
14,039 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dobudovanie základnej technickej infraš…
Typ
podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
31.07.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
27.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
586,0 (osoby)
Cieľ
586,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231003

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231104

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20230906

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023104981

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023104663

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023105836

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra č.F22059

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23238

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra č.F22096

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23166

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F23185

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F23206

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23285

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o.
IČO
51151898
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.