Scholaris, s.r.o.

Nitra

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v Lu…

Obec Ludanice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,098,686 €
Vlastné zdroje
54,934 €
Projekt

4-triedna Materská škola

Obec Družstevná pri Hornáde

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,016,521 €
Vlastné zdroje
50,826 €
Projekt

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapac…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
682,758 €
Vlastné zdroje
34,138 €
Projekt

Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických in…

Normex s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
628,597 €
Vlastné zdroje
188,579 €
Projekt

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váh…

Obec Trnovec nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,439 €
Vlastné zdroje
27,422 €
Projekt

Manažment údajov mesta Myjava

Mesto Myjava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
456,040 €
Vlastné zdroje
22,802 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianov…

GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
120,408 €
Suma
311,580 €
Vlastné zdroje
15,579 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
280,776 €
Vlastné zdroje
14,039 €
Projekt

Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapaci…

Obec Vinodol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,475 €
Vlastné zdroje
13,174 €
Projekt

Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia…

Základná umelecká škola, Zlat…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,039 €
Vlastné zdroje
10,102 €
Projekt

Vybavenie učební pre Základnú školu J.A. Komenské…

Obec Tvrdošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
187,706 €
Suma
187,727 €
Vlastné zdroje
9,386 €
Projekt

Materská škola v obci Mankovce – modernizácia

Obec Mankovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,022 €
Vlastné zdroje
8,651 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,910 €
Vlastné zdroje
7,496 €
Projekt

„Obecný úrad – Zvýšenie energetickej účinnosti ve…

Obec Veľké Ripňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,521 €
Suma
149,521 €
Vlastné zdroje
7,476 €
Projekt

BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V OBCI ČAVOJ

Obec Čavoj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
126,636 €
Vlastné zdroje
6,332 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
96,642 €
Vlastné zdroje
4,832 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základn…

Obec Vinodol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,230 €
Vlastné zdroje
4,312 €
Projekt

Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho pr…

Základná škola Károlya Szemer…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
15,454 €
Suma
81,337 €
Vlastné zdroje
4,067 €
Projekt

Obec Častá - jazykové učebne a knižnica pre zákla…

Obec Častá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,398 €
Vyčerpané z projektu
71,543 €
Suma
73,401 €
Vlastné zdroje
3,670 €
Projekt

Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho pr…

Základná škola, Školská 9, Tl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,530 €
Suma
71,162 €
Vlastné zdroje
3,558 €
Projekt

„Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol“

Obec Vinodol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,219 €
Vlastné zdroje
3,161 €
Projekt

Obec Bojná - Fyzikálna učebňa pre základnú školu

Obec Bojná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,497 €
Vlastné zdroje
3,125 €
Projekt

Obec Semerovo - Vybavenie jazykovej učebne a kniž…

Obec Semerovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,222 €
Suma
58,242 €
Vlastné zdroje
2,912 €
Projekt

Vodozádržné opatrenie v obci Machulince

Obec Machulince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,214 €
Vlastné zdroje
2,011 €
Projekt

Vybudovanie jazykovej učebne v ZŠ Károlya Szemeré…

Obec Tvrdošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,866 €
Vlastné zdroje
543 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.