Popis projektu

Primárnym cieľom projektu „4-triedna Materská škola“ je prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v obci zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity. Pre dané ciele je prioritou obce rozšírenie kapacity predškolského zariadenia, ktorým pokryje potreby obecnej komunity a vytvorí optimálne podmienky pre plnohodnotnú účasť na predprimárnom vzdelávaní aj deťom z MRK.


Súčasná situácia v predškolskom vzdelávaní detí z rómskej komunity je v obci alarmujúca. Deti sú vo veľmi malom rozsahu zapojené do predškolskej prípravy a v obci vyrastá generácia detí, ktorá nevie zvládnuť požiadavky základnej školy a ďalšieho vzdelávania. Obec dnes disponuje 1 starou budovou MŠ, kde sa v nevyhovujúcich podmienkach tesná 53 detí, pričom kapacita je 48 detí (výnimka Úradu verejného zdravotníctva SR – reg. pobočky Košice), z toho 7 detí je z MRK. Zámerom predkladaného projektu je zriadenie elokovaného pracoviska existujúcej MŠ za účelom presunutia kapacity existujúcej MŠ s rozšírenou kapacitou 96 detí vrátane min. počtu 20 detí z MRK. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a priama práca s komunitou sú sekundárne ciele pre naplnenie priorít v rámci potrieb komunitnej práce.


Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi obce vytýčenými v dokumentoch Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Družstevná pri Hornáde do roku 2022 a v Územnom pláne obce Družstevná pri Hornáde.

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.09.2021
Celková suma
1,016,521 €
Vlastné zdroje
50,826 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy /…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
09.01.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
28.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
25.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
28.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
25.02.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
96,0 (osoby)
Cieľ
96,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
24,0 (osoby)
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
39,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
39,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
75,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
75,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
90,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
90,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
25,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
25,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210116

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
18,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210116

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
18,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210212

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
80,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210212

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
80,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Faktúra 33210413

Faktúra 33210413

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
157,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33210413

Faktúra 33210413

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
157,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210509

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
87,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33210509

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
87,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 33210614

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
93,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 33210614

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
92,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

FA33210313

FA 33210313

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
60,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA33210313

FA 33210313

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
60,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Stavebné prác

Faktúra 33210709

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
71,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Stavebné prác

Faktúra 33210709

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
71,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-SJ01 Pracovný stôl

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-VJ-2 - Servírovací stolík

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-DLO05 H/P - Dvojdrez s policou a sprchou

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Umývačka skla a riadu

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MORA skokeramická montážna doska

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-TSD -1 - trúbková dráha na podnosy

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-US12 Umývací stôl s policou

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž drezu

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kôš s vekom

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž sporáka

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž výdajného pultu

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž umývačky

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Montáž - montážne práce na stroje a zariadenia

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-SJ01-Pracovný stôl

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2002.31 HR-400-skriňa chladiaca

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A-ASN-1 Nástenná skriňa otvorená

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T-OVS01Z 3G - ohrevný stôl

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regálová zostava dural - plast

Faktúra TV220013

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TWIST nôž stolový

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TWIST vidlička stolová

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PARMA tanier hlboký 23x23

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Parma tanier plytký 31x31 cm

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hrnček sklenený 25 ml

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Parma tanier plytký 20x20 cm

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TWIST lyžčka kávová

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TWIST lyžica stolová

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PARMA miska 12 cm

Faktúra 2101933

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pasový schodolez

Faktúra 5210180

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2101933_Eurogastrop

Faktúra 2101933_Eurogastrop

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2101933_Eurogastrop

Faktúra 2101933_Eurogastrop

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra_5210180_Schodolez

Faktúra_5210180_Schodolez

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_5210180_Schodolez

Faktúra_5210180_Schodolez

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra 2021134_All 4 school - Fabianova s.r.o.

Faktúra 2021134_All 4 school - Fabianova s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2021134_All 4 school - Fabianova s.r.o.

Faktúra 2021134_All 4 school - Fabianova s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra F21165 - Scholaris, s.r.o.

Faktúra F21165 - Scholaris, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra F21165 - Scholaris, s.r.o.

Faktúra F21165 - Scholaris, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra 2021133 - All 4 school - Fabianova s.r.o.

Faktúra 2021133 - All 4 school - Fabianova s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2021133 - All 4 school - Fabianova s.r.o.

Faktúra 2021133 - All 4 school - Fabianova s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra2021134 - PLAYSYSTEM s.r.o. - Mobiliár

Faktúra2021134 - PLAYSYSTEM s.r.o. - Mobiliár

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra2021134 - PLAYSYSTEM s.r.o. - Mobiliár

Faktúra2021134 - PLAYSYSTEM s.r.o. - Mobiliár

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Faktúra TV220013_GASTMA

Faktúra TV220013_GASTMA

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra TV220013_GASTMA

Faktúra TV220013_GASTMA

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Stavebný dozor - 50 % pri akcii 4. tr. MŠ Družstevná pri Hornáde

Faktúra č. 1 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Stavebný dozor - druhá platba 50% 4. tr. MŠ Družstevná pri Hornáde

Faktúra č. 2 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Externý manažment 08/2020

Faktúra EM 08/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Externý manažment 09/2020

Faktúra EM 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Externý manažment 10/2020

Faktúra EM 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Externý manažment 11/2020

Faktúra EM 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Externý manažment 12/2020

Faktúra EM 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Externý manažment 01/2021

Faktúra EM 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Externý manažment 02/2021

Faktúra EM 02/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Externý manažment 03/2021

Faktúra EM 03/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Externý manažment 04/2021

Faktúra EM 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Externý manažment 05/2021

Faktúra EM 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Externý manažment 06/2021

Faktúra EM 06/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Externý manažment 07/2021

Faktúra EM 07/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Externý manažment 08/2021

Faktúra EM 08/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Externý manažment 09/2021

Faktúra EM 09/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Externý manažment 10/2021

Faktúra EM 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Externý manažment 11/2021

Faktúra EM 11/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Verejné obstarávanie - 50 % - 1. časť

Faktúra VO - 1.faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Verejné obstarávanie - 50% - 2. časť

Faktúra VO - 2. faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Externý manažment 12/2021

Faktúra EM 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
PATRIUM s.r.o.
IČO
47390514
Názov
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
IČO
34109960
Názov
GASTMA, s.r.o.
IČO
36171522
Názov
PLAYSYSTEM s.r.o
IČO
36601411
Názov
CHIROS MEDICAL s. r. o.
IČO
36204587
Názov
EUROGASTROP, s. r. o.
IČO
44137761
Názov
All 4 school - Fabianova s.r.o.
IČO
53523440
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.