Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je

Špecifické ciele žiadateľa:

·   

·   

·   

·   

·   

Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu:

„“.

Rekonštrukcia budovy MŠ je zameraná na rozšírenie kapacity existujúcej MŠ.

Žiadateľ zvýši kapacitu existujúcej MŠ o .

Celková kapacita budovy MŠ predstavuje po realizácii projektu .

Žiadateľ rozšíri existujúcu kapacitu MŠ v porovnaní s kapacitou MŠ v čase podania ŽoNFP.

Žiadateľ dodrží z kapacity MŠ po navýšení, ktorá predstavuje z plánovanej kapacity MŠ po navýšení ().

Žiadateľ bude realizovať hlavné aktivity projektu v termíne od do (13 mesiacov).

Projekt žiadateľa je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Budovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ zlepší integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Viac
Subjekt
Obec Vinodol
Miesta realizácie
Vinodol
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2023
Celková suma
263,475 €
Vlastné zdroje
13,174 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy /e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
21.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
20,0 (osoby)
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
65,0 (osoby)
Cieľ
65,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
2381,0 (kWh/rok)
Cieľ
2381,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
1,53 (tony CO2 eq)
Cieľ
1,53 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie

Faktúra 2023131

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Vybavenie

Faktúra č.231206

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Vybavenie

OF2023/476

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Vybavenie

Faktúra č.230100018

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Vybavenie

Faktúra č. 82400479

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra č.F22042

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra č. F21185

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra č. F22021

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F22009

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22021

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23036

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F23042

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22032

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F22043

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22065

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22076

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23007

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F220103

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22087

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F22094

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F220112

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra č.F220119

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23024

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23016

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23030

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23048

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra č. F23055

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2023
Názov

1.1 Stavebné práce

FA2002300143

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
AB - STAV, s.r.o.
Žiadaná suma
20,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

1.1 Stavebné práce

FA2002300095

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
AB - STAV, s.r.o.
Žiadaná suma
62,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

1.1 Stavebné práce

FA2002300049

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
AB - STAV, s.r.o.
Žiadaná suma
98,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1 Stavebné práce

FA2002200695

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
AB - STAV, s.r.o.
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

1.2 Stavebný dozor

FA 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

1.3 Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra č.:2020_011

Vlastník dokladu
Obec Vinodol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Vinodol

Suma celkom
67,312 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
AB - STAV, s.r.o.
IČO
36548707
Názov
Kováč Architects s.r.o.
IČO
50316788
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Názov
Mário Hupka
IČO
41954076
Názov
Gamax s.r.o.
IČO
36562700
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.
IČO
53145429
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.