Regál, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,230,371 €
Vlastné zdroje
161,519 €
Projekt

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapac…

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
682,758 €
Vlastné zdroje
34,138 €
Projekt

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váh…

Obec Trnovec nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,439 €
Vlastné zdroje
27,422 €
Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
508,124 €
Vlastné zdroje
25,406 €
Projekt

Terminus technicus v praxi

Stredná odborná škola technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,894 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odb…

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
264,203 €
Vlastné zdroje
26,420 €
Projekt

Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapaci…

Obec Vinodol

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,475 €
Vlastné zdroje
13,174 €
Projekt

DIGI_LAB / Digitálne vzdelávanie pre teba

OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske z…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,268 €
Vlastné zdroje
9,268 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Brat…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,088 €
Vlastné zdroje
9,054 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební na ZŠ Železničná Bra…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,561 €
Vlastné zdroje
8,778 €
Projekt

Rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,932 €
Vlastné zdroje
8,697 €
Projekt

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratis…

Mestská časť Bratislava - Vra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,949 €
Vlastné zdroje
8,397 €
Projekt

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,207 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Projekt

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica

Obec Brezovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,473 €
Suma
158,256 €
Vlastné zdroje
7,913 €
Projekt

Nové technické vybavenie ZŠ v obci Budča

Obec Budča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,004 €
Vlastné zdroje
7,450 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíck…

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,807 €
Vlastné zdroje
5,890 €
Projekt

Stavebné úpravy priestorov materskej školy

Obec Nemčiňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,824 €
Vlastné zdroje
5,641 €
Projekt

Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do život…

Mesto Vrbové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,236 €
Vlastné zdroje
5,112 €
Projekt

Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú g…

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,755 €
Suma
100,018 €
Vlastné zdroje
5,001 €
Projekt

Skvalitnenie procesov vzdelávania v Základnej ško…

Obec Nižný Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
89,450 €
Vlastné zdroje
4,472 €
Projekt

Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kosto…

Obec Veľké Kostoľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,793 €
Vlastné zdroje
3,340 €
Projekt

Vytvorenie polytechnickej učebne a jazykovej učeb…

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,481 €
Vlastné zdroje
6,448 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Chtelnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,492 €
Vlastné zdroje
3,175 €
Projekt

Obstaranie polytechnickej a jazykovej učebne na …

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,251 €
Vlastné zdroje
5,725 €
Projekt

Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blat…

Obec Blatné Remety

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,891 €
Vlastné zdroje
1,495 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.