Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je pomocou ktorých dosiahneme kvalitnejšiu spoluprácu, výmenu skúseností a efektívnejšie sieťovanie pedagogických zamestnancov. Prostredníctvom zakúpených didaktických pomôcok, kníh, sprístupníme žiakom učivo zaujímavo a názorne, pričom sa budú efektívne rozvíjať aj kľúčové kompetencie žiakov potrebné pre prispôsobenie požiadavkám trhu práce. transfer teoreticky osvojeného učiva v škole do praxe.

- žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia

- pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače.

Názov I. podaktivity:

Názov II. podaktivity:

Názov III. podaktivity:

P0450 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania: 262

P0456 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania: 262

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Miesta realizácie
Tlmače
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.06.2023
Celková suma
265,894 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Terminus technicus v praxi
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
414,0 (počet)
Cieľ
262,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
414,0 (počet)
Cieľ
262,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.1.2 Pomôcky pre odborný výcvik - elektrotechnika

Faktúra č. VF202201

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

2.1.1 Pomôcky pre odborný výcvik

Faktúra č. VF202201

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

4.5.2 Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. VF202201

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 02/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 06/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 09/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 03/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 07/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 03/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 05/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 03/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 07/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 05/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 08/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 02/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 06/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 09/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 02/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 07/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 09/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 04/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 04/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 08/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 04/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 06/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 08/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4.6.2. ŠSJN - extrahodiny

ŠSJN - Extrahodiny 10/2021 -06/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
6,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.5. Exkurzie

Faktúra č. 220031

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

4.5.5.Exkurzie

Faktúra č. 220041

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

4.6.1. ŠSJN - pedagogické kluby

ŠSJN - Pedagogické kluby 10/2021 -08/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
23,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 11/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 01/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 11/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 01/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 05/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 11/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 01/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 09/2020

ŠSJN - Extrahodiny 09/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 09/2020

ŠSJN - Pedagogické kluby 09/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 10/2020

ŠSJN - Extrahodiny 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 10/2020

ŠSJN - Pedagogické kluby 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 11/2020

ŠSJN - Extrahodiny 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 11/2020

ŠSJN - Pedagogické kluby 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 12/2020

ŠSJN - Extrahodiny 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 12/2020

ŠSJN - Pedagogické kluby 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 01/2021

ŠSJN - Extrahodiny 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 01/2021

ŠSJN - Pedagogické kluby 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 09/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 09/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 09/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 07/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 07/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 07/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 08/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 08/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 08/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 05/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 03/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

ŠSJN - Extrahodiny 02/2021

ŠSJN - Extrahodiny 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
3,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

ŠSJN - Pedagogické kluby 02/2021

ŠSJN - Pedagogické kluby 02/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
10,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

2.1.6. Interaktívna technika

Faktúra č. 202100000314

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

2.1.5. Školské tabule/plátna

Faktúra č. 2200000002

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

2.1.4. Hlasovací systém

Faktúra č. 2200000002

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

2.1.3. Výučbový softvér

Faktúra č. 2200000002

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

2.1.6. Interaktívna technika

Faktúra č. 2200000002

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4.5.5. Exkurzie

Faktúra č. 220062

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

4.5.5. Exkurzie

Fakrúra č. 220063

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č. 1522102498

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. ŠSJN - pedagogické kluby

ŠSJN - Pedagogické kluby 10/2021 -06/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
3,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. ŠSJN - pedagogické kluby

ŠSJN - Pedagogické kluby 09/2020 - 01/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. ŠSJN - pedagogické kluby

ŠSJN - Pedagogické kluby 02/2021 - 06/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 0601/0029/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 230008

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 230041

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 230009

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 230043

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

Faktúra číslo 230027

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

4.6.2. ŠSJN - extrahodiny

ŠSJN - Extrahodiny 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

4.6.1. ŠSJN - pedagogické klub

ŠSJN - Pedagogické kluby 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 10/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 12/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 3/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 3/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 3/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 3/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 4/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 4/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 4/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 4/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 5/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 7/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 7/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 7/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 7/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 9/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 02/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 02/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 6/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.1.1 Zdravotné a sociálne odvody - Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Výplatná páska - 3.1.1 Projektový manažér 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 02/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 02/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 11/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 2/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 6/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 6/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 3/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 3/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 4/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 4/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér

Výplatná páska - 3.1.3 Finančný manažér 09/2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 12/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 12/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 14/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 14/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 10/2022

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 8/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 8/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 27/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 27/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 10/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 10/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 13/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 13/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 29/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 29/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 5/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 5/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 7/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 7/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 11/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 11/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 9/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 9/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 15/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 15/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 33/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 33/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 1/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 17/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 17/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 37/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 37/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 25/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 25/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 26/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 26/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 34/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 34/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 28/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 28/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 30/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 30/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 31/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 31/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 38/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 38/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 32/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 32/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 35/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 35/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 36/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 36/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 39/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovný príkaz č. 39/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 01/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.5 Manažér monitorovania

Výplatná páska - 3.1.5 Manažér monitorovania 01/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 01/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník

Výplatná páska - 3.1.4 Administratívny pracovník 01/2023

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č.0601/0031/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

220066

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č. 0601/0035/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

220065

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

1.3.2 Exkurzie

220067

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

1.4.2 - Knižničný fond

Faktúra č.230203

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.1 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č.0601/0030/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č. 0601/0032/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č. 0601/0033/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č. 0601/0034/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Faktúra č. 0601/0036/23

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
IČO
17050308
Názov
MIRA OFFICE
IČO
36761176
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
Ondrej Herda
IČO
40331571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.