VINMONT s.r.o.

Kráľová nad Váhom

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,534,685 €
Suma
2,764,415 €
Vlastné zdroje
138,221 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polyte…

Spojená škola, Duchnovičova 5…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,207,329 €
Vlastné zdroje
110,366 €
Projekt

Obnova technického vybavenia pre moderné odborné …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
752,902 €
Suma
2,173,180 €
Vlastné zdroje
108,659 €
Projekt

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlo…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,678,543 €
Vlastné zdroje
83,927 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké N…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,605,709 €
Vlastné zdroje
80,285 €
Projekt

Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej šk…

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,436,216 €
Vlastné zdroje
71,811 €
Projekt

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratis…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,125,380 €
Suma
1,402,874 €
Vlastné zdroje
70,144 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej…

Súkromná stredná odborná škol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
107,236 €
Suma
1,319,728 €
Vlastné zdroje
65,986 €
Projekt

Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvý…

Stredná odborná škola obchodu…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,280 €
Suma
1,048,069 €
Vlastné zdroje
52,403 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa …

Spojená škola Juraja Henischa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
171,523 €
Suma
959,253 €
Vlastné zdroje
47,963 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polyte…

Spojená škola, Duchnovičova 5…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
772,275 €
Vlastné zdroje
38,614 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiako Strednej odbornej školy v Po…

Stredná odborná škola remesie…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
509,577 €
Suma
769,737 €
Vlastné zdroje
38,487 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy…

Stredná priemyselná škola ele…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
297,801 €
Suma
592,727 €
Vlastné zdroje
29,636 €
Projekt

Pomôžme regiónu

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,445 €
Suma
568,467 €
Vlastné zdroje
28,423 €
Projekt

Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

Stredná odborná škola drevárs…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
480,452 €
Vlastné zdroje
24,023 €
Projekt

Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolve…

Stredná odborná škola informa…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
445,938 €
Vlastné zdroje
22,297 €
Projekt

Nákup a modernizácia materiálno-technického vybav…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
407,165 €
Vlastné zdroje
20,358 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej škole v Bijacovcia…

Stredná odborná škola lesníck…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
122,418 €
Suma
365,045 €
Vlastné zdroje
18,252 €
Projekt

Vytvorenie podmienok pre vznik RCOVaP v stavebníc…

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,430 €
Vlastné zdroje
16,072 €
Projekt

Terminus technicus v praxi

Stredná odborná škola technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
265,894 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej…

Súkromná stredná odborná škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
258,629 €
Vlastné zdroje
12,931 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektr…

Stredná odborná škola elektro…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
207,433 €
Vlastné zdroje
10,372 €
Projekt

Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder

Mesto Veľký Meder

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,080 €
Vlastné zdroje
7,754 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia odborných učební a jazykovej …

Mesto Partizánske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,520 €
Vlastné zdroje
6,026 €
Projekt

Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Š…

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,173 €
Suma
120,441 €
Vlastné zdroje
6,022 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Obec Staškov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,509 €
Vlastné zdroje
5,925 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Obec Čečejovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,363 €
Vlastné zdroje
4,768 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Radovana Kaufmana

Mesto Partizánske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,753 €
Vlastné zdroje
4,738 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč

Obec Poproč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
89,716 €
Vlastné zdroje
4,486 €
Projekt

Moderné učebne pre ZŠ Haniska

Obec Haniska

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,418 €
Vlastné zdroje
4,171 €
Projekt

Modernizácia fyzikálnej a biologickej / chemickej…

Obec Jaslovské Bohunice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,565 €
Vlastné zdroje
4,078 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polyte…

Spojená škola, Duchnovičova 5…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,119 €
Vlastné zdroje
3,706 €
Projekt

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Teplička nad Vá…

Obec Teplička nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,406 €
Vlastné zdroje
3,520 €
Projekt

Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole…

Obec Bánov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
61,909 €
Vlastné zdroje
3,095 €
Projekt

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,704 €
Suma
59,116 €
Vlastné zdroje
2,956 €
Projekt

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovac…

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,793 €
Suma
57,970 €
Vlastné zdroje
2,898 €
Projekt

Vzdelávanie na Nábrežnej

Mesto Nové Zámky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,293 €
Vlastné zdroje
2,415 €
Projekt

Fyzikálna učebňa, Tlmače

Mesto Tlmače

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,674 €
Vlastné zdroje
1,584 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.