Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie novej učebne fyziky pre 22 žiakov v priestoroch Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmánya 48, Šaľa. Zriadenie učebne na prízemí budovy bude spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s odstránením drevenej priečky v miestnosti, rekonštrukciou elektroinštalácie, podlahou, výmenou svietidiel, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied prostredníctvom obstarania prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku, pretože takouto učebňou doposiaľ škola nedisponuje. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy :sú vybavenie a didaktické pomôcky učebne fyziky a stavebné úpravy, ktoré sú v súlade s typmi aktivít c) obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební podľa výzvy. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.02.2020
Celková suma
57,970 €
Vlastné zdroje
2,898 €
Vyčerpané z projektu
5,793 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno- technické úpravy pre učebňu f…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
13.05.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Vybavenie a didaktické pomôcky pre uče…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
13.05.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
171,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,793 €
Schválené na preplatenie
5,793 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra 202001 (313/2020) didaktické pomôcky ZŠ P.Pazmánya

Faktúra (313/2020) didaktické pomôcky ZŠ s MŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202001 (313/2020) didaktické pomôcky ZŠ P.Pazmánya

Faktúra (313/2020) didaktické pomôcky ZŠ s MŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Faktúra 202002 (314/2020) výpočtová technika ZŠ P.Pazmánya

Faktúra 202002 (314/2020) výpočtová technika ZŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202002 (314/2020) výpočtová technika ZŠ P.Pazmánya

Faktúra 202002 (314/2020) výpočtová technika ZŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Faktúra 202005 (317/2020) interierove vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Faktúra 202005 (317/2020) interiérové vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202005 (317/2020) interierove vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Faktúra 202005 (317/2020) interiérové vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Faktúra 202005 (317/2020) interierove vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Faktúra 202005 (317/2020) interiérové vybavenie ZŠ P.Pazmánya

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov IČO
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.