Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie modernej učebne polytechniky so zameraním na techniku v priestoroch vyše 40-ročných dielní pre 16 žiakov a zriadenie novej učebne biochémie so zameraním viac na chémiu pre 25 žiakov v priestoroch Základnej školy Ľ. Štúra v Šali, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied technických zručností prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na biochémiu a zriadenia učebne polytechniky. Cieľom je tiež vytvoriť podmienky pre znovuobjavenie chémie pre deti v meste s tradíciou chemického priemyslu a tradíciou stredného školstva v oblasti chémie. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie, výpočtová technika a didaktické pomôcky pre učebňu biochémie a stavebné úpravy pre učebňu biochémie a vybavenie vrátane didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu a stavebné úpravy pre polytechnickú učebňu. Aktivity projektu sú teda v  súlade s typmi aktivít, c) obstaranie prírodovedných učební, d) obstaranie polytechnických učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.02.2020
Celková suma
120,441 €
Vlastné zdroje
6,022 €
Vyčerpané z projektu
12,173 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Stavebné úpravy pre učebňu biochémie
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
03.04.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
3. Stavebné úpravy pre polytechnickú uč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
03.04.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
2. Vybavenie a didaktické pomôcky pol…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov
1. Vybavenie a didaktické pomôcky učeb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
03.04.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
384,0 (osoby)
Cieľ
421,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce-učebňa biochémie

Faktúra- stavebné práce ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,898 €
Schválené na preplatenie
5,898 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

stavebné práce- učebňa polytechniky

Faktúra- stavebné práce ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,275 €
Schválené na preplatenie
6,275 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202004 (316/2020) interier ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202004 (316/2020) interiér ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202008 (320/2020) výpočtová technika ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202008 (320/2020) výpočtová technika ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202008 (320/2020) výpočtová technika ZŠ Ľ.Štúra

Faktúra 202008 (320/2020) výpočtová technika ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Štúra

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Štúra

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Štúra

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Štúra

Faktúra 202006 (318/2020) didaktické pomôcky ZŠ Ľ.Štúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov IČO
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.