Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava - mestská časť Ružinov

Počet žiadostí
28
Projekty
23
Úspešnosť žiadostí
75%
Celková suma
50,339,947 €
Nezrovnalosti
849,851 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Ma…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,732,663 €
Vyčerpané z projektu
6,757,287 €
Suma
6,937,494 €
Vlastné zdroje
346,875 €
Projekt

Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,925 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,912,800 €
Vlastné zdroje
669,840 €
Projekt

Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti …

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,154,727 €
Vlastné zdroje
369,007 €
Projekt

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s ces…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,849,368 €
Vlastné zdroje
242,468 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociáln…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,910,845 €
Vlastné zdroje
195,542 €
Projekt

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pr…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,719,348 €
Vlastné zdroje
185,967 €
Projekt

Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií / Kulturell-…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
23,608 €
Vyčerpané z projektu
1,132,350 €
Suma
3,659,789 €
Vlastné zdroje
296,776 €
Projekt

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafi…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,633,617 €
Vlastné zdroje
181,681 €
Projekt

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,426,580 €
Vlastné zdroje
171,329 €
Projekt

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,534,685 €
Suma
2,764,415 €
Vlastné zdroje
138,221 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnyc…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
17,912 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,960,205 €
Vlastné zdroje
98,010 €
Projekt

Smart región BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,952,010 €
Vlastné zdroje
97,601 €
Projekt

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratis…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,125,380 €
Suma
1,402,874 €
Vlastné zdroje
70,144 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
520,338 €
Vlastné zdroje
26,017 €
Projekt

Obchvat Malokarpatského regiónu - príprava projek…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,000 €
Vlastné zdroje
25,000 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
363,873 €
Suma
363,899 €
Vlastné zdroje
18,195 €
Projekt

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koro…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
317,041 €
Vlastné zdroje
15,852 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprá…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,470 €
Suma
306,000 €
Vlastné zdroje
15,300 €
Projekt

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,832 €
Vlastné zdroje
8,392 €
Projekt

lmplementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,142 €
Vlastné zdroje
6,857 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
115,789 €
Suma
115,789 €
Vlastné zdroje
5,789 €
Projekt

Podpora vytvorenia technického sekretariátu v Bra…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,000 €
Vlastné zdroje
5,500 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
151,725 €
Projekt

Regional Cooperation SK-AT

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,066,249 €
Vlastné zdroje
63,777 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,925 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,912,800 €
Vlastné zdroje
669,840 €
Projekt

Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti …

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,154,727 €
Vlastné zdroje
369,007 €
Projekt

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s ces…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,849,368 €
Vlastné zdroje
242,468 €
Projekt

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pr…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,719,348 €
Vlastné zdroje
185,967 €
Projekt

Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií / Kulturell-…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
23,608 €
Vyčerpané z projektu
1,132,350 €
Suma
3,659,789 €
Vlastné zdroje
296,776 €
Projekt

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,426,580 €
Vlastné zdroje
171,329 €
Projekt

Smart región BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,952,010 €
Vlastné zdroje
97,601 €
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
151,725 €
Projekt

Regional Cooperation SK-AT

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,066,249 €
Vlastné zdroje
63,777 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
520,338 €
Vlastné zdroje
26,017 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
363,873 €
Suma
363,899 €
Vlastné zdroje
18,195 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprá…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,470 €
Suma
306,000 €
Vlastné zdroje
15,300 €
Projekt

lmplementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,142 €
Vlastné zdroje
6,857 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
115,789 €
Suma
115,789 €
Vlastné zdroje
5,789 €
Projekt

Podpora vytvorenia technického sekretariátu v Bra…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,000 €
Vlastné zdroje
5,500 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.