Popis projektu

Partnerov na oboch stranách riek Moravy a Dunaja spája spoločný problém – pravidelné záplavy v nivách riek a s nimi súvisiace premnoženia tzv. záplavových komárov. Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov, môžu predstavovať zdravotné riziká a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Doposiaľ však obidve strany riešili tento problém odlišnými spôsobmi s odlišnou mierou efektivity a s dramaticky odlišnými dopadmi na životné prostredie.

Na Slovensku sa naďalej na základe výnimiek využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Navyše, sú neselektívne, toxické pre vodné živočíchy a negatívne ovplyvňujú potravový reťazec vtáctva a iných organizmov. Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja – Verein Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March – od r. 2012 úspešne vykonáva tzv. biologickú regulácia komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti (). Táto látka je environmentálne bezpečná, špecificky účinná na cieľový druh a vo svete sa aktuálne používa ako štandardná prax. Na slovenskej strane (hl. mesto Bratislava, BSK) sa Bti začalo aplikovať v rokoch 2019 a 2020, počas ktorých došlo k niekoľkým premnoženiam komárov. Obyvatelia, mestské časti a obce sa však napriek opakovaným aplikáciám sťažovali na neznesiteľné množstvá komárov, čo poukazuje na nedostatočne rozvinutý systém biologickej regulácie komárov.

Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj, pretože premnoženie na jednej strane hranice marí efektivitu zásahov na druhej strane. Navyše, chemické postreky na slovenskej strane majú negatívny vplyv na zdieľané rakúske a slovenské prírodné bohatstvo – vodu, pôdu, faunu a flóru, biodiverzitu – a zdravie obyvateľov prihraničných regiónov.

Cezhraničná efektívnosť biologickej regulácie komárov je podmienená harmonizáciou metodiky a následným koordinovaným postupom pri jej implementácii v praxi. S ohľadom na uvedené je Projekt je založený na transfere expertízy z rakúskej strany a budovaní kapacít slovenskej strany, ale zároveň na intenzívnej, praktickej spolupráci partnerov v teréne, ktorá povedie k vytvoreniu udržateľnej spolupráce siete vedcov a odborníkov. V spolupráci s MŽP SR, ktoré projektu vyjadrilo svoju podporu, budú slovenskí partneri presadzovať aj zmenu legislatívno-technického rámca vykonávania biologickej regulácie komárov a rozšírenie postupov biologickej regulácie komárov na celé územie SR. A

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Miesta realizácie
Ringelsdorf-Niederabsdorf, Rabensburg, Marchegg, Jedenspeigen, Hohenau an der March, Engelhartstetten, Dürnkrut, Drösing, Angern an der March, Sekule, Moravský Svätý Ján, Malé Leváre, Veľké Leváre, Gajary, Suchohrad, Záhorská Ves, Zohor, Vysoká pri Morave, Stupava, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Vajnory, Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Lamač, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Rusovce, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava - mestská časť Čunovo, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Devín, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.08.2023
Celková suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
151,725 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavné činnosti projektu
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavné činnosti projektu
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavné činnosti projektu
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavné činnosti projektu
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavné činnosti projektu
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
84,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa ekologických sietí a zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV _PP2_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
31,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
26,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
48,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
48,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
47,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
47,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
33,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
5,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
34,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
8,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_2

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
5,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
48,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
29,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Verwaltung

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
13,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
89,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
56,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Verwaltung

ZA_Verein für Biolog Gelsenregulierung_PP4_1

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
8,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Náklady na expertízu a iné externé služby "

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

"Náklady na expertízu a iné externé služby "

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Komáre_ZDV_1

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok _ ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
67,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
67,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov č. 3 BSK

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
55,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
55,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP3_3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
34,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_LP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV2_Biologická regulácia komárov

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV2_Biologická regulácia komárov

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV2_Biologická regulácia komárov

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV2_Biologická regulácia komárov

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
23,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
69,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
57,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV 4. Komáre

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
37,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
5,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise und Unterbringungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
7,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise und Unterbringungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
10,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
2,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
71,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_3

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
10,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
38,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
38,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_LP_04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_5

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
18,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
13,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
18,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
13,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

BSK ZDV 5

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Náklady na vybavenie

BSK ZDV 5

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

0Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
35,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
5,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
19,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
14,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
5,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_Verein biologische Gelsenregulierung_PP4_5

Vlastník dokladu
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Dodávateľ
Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March
Žiadaná suma
34,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.