Trnavský samosprávny kraj

Trnava

Počet žiadostí
78
Projekty
52
Úspešnosť žiadostí
62%
Celková suma
47,046,718 €
Nezrovnalosti
23,955 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kreatívne centrum Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,076,489 €
Vlastné zdroje
403,824 €
Projekt

Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,552,668 €
Vlastné zdroje
277,633 €
Projekt

Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,14…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,841,871 €
Vlastné zdroje
242,094 €
Projekt

Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,677,910 €
Vlastné zdroje
183,896 €
Projekt

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb p…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,212,203 €
Vlastné zdroje
160,610 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,507,284 €
Vlastné zdroje
125,364 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,117,420 €
Suma
2,253,335 €
Vlastné zdroje
112,667 €
Projekt

Smart región TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,175,722 €
Vlastné zdroje
108,786 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,155,294 €
Vlastné zdroje
107,765 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
439,585 €
Suma
2,105,206 €
Vlastné zdroje
105,260 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
426 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,103,599 €
Vlastné zdroje
105,180 €
Projekt

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinské…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
58,922 €
Vyčerpané z projektu
397,330 €
Suma
1,975,875 €
Vlastné zdroje
98,794 €
Projekt

Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta c…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,961,936 €
Vlastné zdroje
98,097 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,733 €
Vyčerpané z projektu
1,702,160 €
Suma
1,717,614 €
Vlastné zdroje
85,881 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
37,070 €
Vyčerpané z projektu
481,744 €
Suma
1,593,339 €
Vlastné zdroje
79,667 €
Projekt

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cy…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,391,359 €
Vlastné zdroje
89,525 €
Projekt

Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladi…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,238,070 €
Vlastné zdroje
61,904 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,297 €
Vlastné zdroje
58,515 €
Projekt

Connecting Regions SK-AT/Connecting Regions SK-AT

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,649 €
Vyčerpané z projektu
688,853 €
Suma
799,853 €
Vlastné zdroje
66,328 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Mo…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
656,554 €
Vlastné zdroje
32,828 €
Projekt

Predprojektová príprava TTSK 2021-2027

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
646,008 €
Vlastné zdroje
32,300 €
Projekt

Podpora efektívnej implementácie SO pre IROP TTSK…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
614,338 €
Vlastné zdroje
30,717 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
461,044 €
Vlastné zdroje
23,052 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
409,046 €
Suma
454,280 €
Vlastné zdroje
22,714 €
Projekt

Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica T…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
425,273 €
Vlastné zdroje
21,264 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,962 €
Suma
415,789 €
Vlastné zdroje
20,789 €
Projekt

Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladi…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
375,673 €
Vlastné zdroje
18,784 €
Projekt

OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,979 €
Vlastné zdroje
17,149 €
Projekt

OZE - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
340,229 €
Vlastné zdroje
17,011 €
Projekt

Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,148 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
330,383 €
Vlastné zdroje
16,519 €
Projekt

Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJ…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
303,635 €
Vlastné zdroje
15,182 €
Projekt

Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,538 €
Vlastné zdroje
14,827 €
Projekt

OZE - DSS Košúty

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
276,144 €
Vlastné zdroje
13,807 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Pi…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
272,454 €
Vlastné zdroje
13,623 €
Projekt

Modernizácia praktického odborného vzdelávania v …

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,812 €
Vlastné zdroje
13,541 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,940 €
Vlastné zdroje
13,147 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,175 €
Suma
246,995 €
Vlastné zdroje
18,525 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,517 €
Vlastné zdroje
10,876 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľk…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,348 €
Vlastné zdroje
10,417 €
Projekt

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Úradu T…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,879 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,768 €
Vlastné zdroje
9,038 €
Projekt

OZE - Záhorské múzeum Skalica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,515 €
Vlastné zdroje
8,526 €
Projekt

OZE - Záhorska knižnica v Senici

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,344 €
Vlastné zdroje
8,517 €
Projekt

OZE - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Š…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,118 €
Vlastné zdroje
8,506 €
Projekt

OZE - Galéria J. Koniarka v Trnave

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,074 €
Vlastné zdroje
8,354 €
Projekt

OZE - DSS Galanta

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,130 €
Vlastné zdroje
8,306 €
Projekt

Podpora SO pre IROP TTSK pri implementácii REACT_…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít Technického sek…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,000 €
Vlastné zdroje
5,500 €
Projekt

OZE - Záhorská galéria Senica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,287 €
Vlastné zdroje
5,464 €
Projekt

OZE - Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská …

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,011 €
Vlastné zdroje
4,351 €
Projekt

Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,448 €
Vlastné zdroje
2,672 €
Projekt

EnviroTour TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,855 €
Vlastné zdroje
2,043 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunika…

Jihomoravský kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
844,923 €
Vyčerpané z projektu
4,571,865 €
Suma
3,796,791 €
Vlastné zdroje
268,253 €
Projekt

Clean Mobility

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,615,342 €
Vlastné zdroje
221,972 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,037 €
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,617,894 €
Vlastné zdroje
211,291 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nach…

Forschung Burgenland GmbH

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
41,207 €
Vyčerpané z projektu
991,030 €
Suma
2,063,148 €
Vlastné zdroje
192,020 €
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
151,725 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Regional Cooperation SK-AT

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,066,249 €
Vlastné zdroje
63,777 €
Projekt

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihranič…

Weinviertel Tourismus GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,979 €
Suma
819,459 €
Vlastné zdroje
73,925 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
521 €
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kreatívne centrum Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,076,489 €
Vlastné zdroje
403,824 €
Projekt

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunika…

Jihomoravský kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
844,923 €
Vyčerpané z projektu
4,571,865 €
Suma
3,796,791 €
Vlastné zdroje
268,253 €
Projekt

Clean Mobility

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,615,342 €
Vlastné zdroje
221,972 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,037 €
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,617,894 €
Vlastné zdroje
211,291 €
Projekt

Smart región TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,175,722 €
Vlastné zdroje
108,786 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
439,585 €
Suma
2,105,206 €
Vlastné zdroje
105,260 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
426 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,103,599 €
Vlastné zdroje
105,180 €
Projekt

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nach…

Forschung Burgenland GmbH

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
41,207 €
Vyčerpané z projektu
991,030 €
Suma
2,063,148 €
Vlastné zdroje
192,020 €
Projekt

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cy…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,391,359 €
Vlastné zdroje
89,525 €
Projekt

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,287,511 €
Vlastné zdroje
151,725 €
Projekt

Regional Cooperation SK-AT

Wirtschaftsagentur Burgenland…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,066,249 €
Vlastné zdroje
63,777 €
Projekt

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihranič…

Weinviertel Tourismus GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,979 €
Suma
819,459 €
Vlastné zdroje
73,925 €
Projekt

Connecting Regions SK-AT/Connecting Regions SK-AT

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,649 €
Vyčerpané z projektu
688,853 €
Suma
799,853 €
Vlastné zdroje
66,328 €
Projekt

Podpora efektívnej implementácie SO pre IROP TTSK…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
614,338 €
Vlastné zdroje
30,717 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
461,044 €
Vlastné zdroje
23,052 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
409,046 €
Suma
454,280 €
Vlastné zdroje
22,714 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
521 €
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt

Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica T…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
425,273 €
Vlastné zdroje
21,264 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,962 €
Suma
415,789 €
Vlastné zdroje
20,789 €
Projekt

Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladi…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
375,673 €
Vlastné zdroje
18,784 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,940 €
Vlastné zdroje
13,147 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,175 €
Suma
246,995 €
Vlastné zdroje
18,525 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,517 €
Vlastné zdroje
10,876 €
Projekt

Ako vzdelávať 50+

Centrum vzdelávania neziskový…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,785 €
Suma
179,123 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

Podpora SO pre IROP TTSK pri implementácii REACT_…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít Technického sek…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,000 €
Vlastné zdroje
5,500 €
Projekt

EnviroTour TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,855 €
Vlastné zdroje
2,043 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.