Trnavský samosprávny kraj

Trnava

IČO
37836901
DIČ
2021628367
IČ DPH
SK2021628367
Vznik subjektu
1. január 2002 0:00
Tržby
-12%
Počet žiadostí
58
Projekty
28
Úspešnosť žiadostí
60%
Celková suma
42,171,987 €
Nezrovnalosti
2,174 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kreatívne centrum Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,076,489 €
Vlastné zdroje
403,824 €
Projekt

Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,14…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,841,871 €
Vlastné zdroje
242,094 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,236,089 €
Vlastné zdroje
211,804 €
Projekt

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb p…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,174,382 €
Vlastné zdroje
208,719 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,117,420 €
Suma
3,405,641 €
Vlastné zdroje
170,282 €
Projekt

Smart región TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,499,070 €
Vlastné zdroje
124,954 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,105,206 €
Vlastné zdroje
105,260 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,103,599 €
Vlastné zdroje
105,180 €
Projekt

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinské…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
397,330 €
Suma
2,052,004 €
Vlastné zdroje
102,600 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,702,160 €
Suma
1,719,288 €
Vlastné zdroje
85,964 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,744 €
Suma
1,613,932 €
Vlastné zdroje
80,697 €
Projekt

Connecting Regions SK-AT/Connecting Regions SK-AT

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,174 €
Vyčerpané z projektu
688,853 €
Suma
799,853 €
Vlastné zdroje
66,328 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Mo…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
656,554 €
Vlastné zdroje
32,828 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
466,468 €
Vlastné zdroje
23,323 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
409,046 €
Suma
454,280 €
Vlastné zdroje
22,714 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,962 €
Suma
415,789 €
Vlastné zdroje
20,789 €
Projekt

OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,979 €
Vlastné zdroje
17,149 €
Projekt

OZE - DSS Košúty

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
339,068 €
Vlastné zdroje
16,953 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,480 €
Vlastné zdroje
13,721 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľk…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,172 €
Vlastné zdroje
12,759 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,175 €
Suma
246,995 €
Vlastné zdroje
18,525 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,517 €
Vlastné zdroje
10,876 €
Projekt

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Úradu T…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,879 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OZE - Záhorské múzeum Skalica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,515 €
Vlastné zdroje
8,526 €
Projekt

OZE - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Š…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,118 €
Vlastné zdroje
8,506 €
Projekt

OZE - DSS Galanta

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,130 €
Vlastné zdroje
8,306 €
Projekt

Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,565 €
Vlastné zdroje
4,228 €
Projekt

EnviroTour TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,053 €
Vlastné zdroje
4,203 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunika…

Jihomoravský kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,571,865 €
Suma
3,796,791 €
Vlastné zdroje
268,253 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,751,942 €
Vlastné zdroje
217,993 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,395,374 €
Vlastné zdroje
113,932 €
Projekt

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nach…

Forschung Burgenland GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
991,030 €
Suma
2,109,465 €
Vlastné zdroje
203,272 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihranič…

Weinviertel Tourismus GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,979 €
Suma
819,459 €
Vlastné zdroje
73,925 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunika…

Jihomoravský kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,571,865 €
Suma
3,796,791 €
Vlastné zdroje
268,253 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,751,942 €
Vlastné zdroje
217,993 €
Projekt

Smart región TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,499,070 €
Vlastné zdroje
124,954 €
Projekt

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nach…

Forschung Burgenland GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
991,030 €
Suma
2,109,465 €
Vlastné zdroje
203,272 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,103,599 €
Vlastné zdroje
105,180 €
Projekt

Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihranič…

Weinviertel Tourismus GmbH

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,979 €
Suma
819,459 €
Vlastné zdroje
73,925 €
Projekt

Connecting Regions SK-AT/Connecting Regions SK-AT

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,174 €
Vyčerpané z projektu
688,853 €
Suma
799,853 €
Vlastné zdroje
66,328 €
Projekt

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavskéh…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Suma
466,468 €
Vlastné zdroje
23,323 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
409,046 €
Suma
454,280 €
Vlastné zdroje
22,714 €
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
341,962 €
Suma
415,789 €
Vlastné zdroje
20,789 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,480 €
Vlastné zdroje
13,721 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,175 €
Suma
246,995 €
Vlastné zdroje
18,525 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,517 €
Vlastné zdroje
10,876 €
Projekt

Ako vzdelávať 50+

Centrum vzdelávania neziskový…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,785 €
Suma
179,123 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

EnviroTour TTSK

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,053 €
Vlastné zdroje
4,203 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.