Popis projektu

Trnavský samosprávny kraj plánuje spracovať regionálny Plán udržateľnej mobility pre územie Trnavského kraja (ďalej len "PUM TTSK"), ktorého prílohou bude aj Plán dopravnej obslužnosti TTSK (ďalej len „PDO TTSK“). Tento dokument bude tvoriť východiskový strategický rámec pre intervencie do dopravného systému na území kraja zameraný na jeho vyvážený rozvoj. Osobitná pozornosť bude venovaná intervenciám do regionálnej cestnej dopravnej infraštruktúry a do verejnej osobnej dopravy v zmysle zabezpečenia optimálnej potrebnej úrovne mobility na území kraja ako alternatívy voči narastajúcej individuálnej automobilovej doprave. Cieľom PUM TTSK bude zníženie negatívnych vplyvov dopravnej prevádzky na životné prostredie, preferencia verejnej hromadnej dopravy a zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky.V zmysle § 20 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave bude PDO TTSK, ako príloha strategického dokumentu PUM TTSK, podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách vo verejnom záujme, na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave s cieľom v maximálnej možnej miere uspokojiť dopyt verejnosti po verejnej doprave a zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia. Hlavným princípom riešenia projeku je komplexný prístup spočívajúci v uplatňovanej metodike založenej na modelovaní dopravnej sústavy TTSK.

Viac
Subjekt
Trnavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.12.2020
Celková suma
461,044 €
Vlastné zdroje
23,052 €
Vyčerpané z projektu
307,452 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vypracovanie PUM
Typ
RIUS_bez UMR_Spraco…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie PUM

Faktúra č. 0061/19

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,644 €
Schválené na preplatenie
172,644 €
Realizácia
-
Názov

vypracovanie PUM

Faktúra č. 0022/19

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,600 €
Schválené na preplatenie
132,600 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 9/2019

úhrada mzdy za 9/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 8/2019

úhrada mzdy za 8/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 7/2019

úhrada mzdy za 7/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 6/2019

úhrada mzdy za 6/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 5/2019

úhrada mzdy za 5/2019

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 12/2018

úhrada mzdy za 12/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
-
Názov

úhrada mzdy za 11/2018

úhrada mzdy za 11/2018

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie PUM

Faktúra 2010193

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzda za 10/2019 - 6/2020

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie PUM

Faktúra č.2110002

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.