Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie novej bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov v prihraničnom regióne na českej i slovenskej strane. Ide o územie, ktoré disponuje množstvom kultúrnych, prírodných a technických pamiatok. Vybudovaná cyklistická infraštruktúra bude slúžiť obyvateľom i návštevníkom prihraničného regiónu a bude prepájať českú i slovenskú stranu. Súčasťou projektu je i propagácia prihraničného regiónu, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia návštevníkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve daného regiónu a možnostiach cyklosturistiky v prihraničnom regióne.

Viac
Subjekt
Trnavský samosprávny kraj
Partneri
Jihomoravský kraj, Obce pro Baťův kanál
Miesta realizácie
Skalica, Hodonín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.09.2023
Celková suma
1,391,359 €
Vlastné zdroje
89,525 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
10,448 (km)
Cieľ
10,448 (km)
Naposledy aktualizované
18.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
56,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
56,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby - IV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby - IV

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
7,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
10,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
10,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
7,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
8,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
10,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
5,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
9,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
9,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
5,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Jihomoravský kraj
Dodávateľ
Jihomoravský kraj
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obce pro Baťův kanál
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne a kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne a kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
853,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
853,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Obce pro Baťův kanál
IČO
75068478
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Jihomoravský kraj
IČO
70888337
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.