Popis projektu

SK: Cieľom projektu „Clean Mobility“ je zlepšenie ponuky čistej udržateľnej mobility v hraničnom území Slovenska a Rakúska. Toto nastane na jednej strane

  • lepším prepojením cezhraničných dopravných informačných systémov (vylepšené informačné systémy o cestovaní uľahčia (potenciálnym) cestujúcim využívanie verejnej dopravy),

  • podporou multimodálnych ponúk mobility na jestvujúcich uzloch verejnej dopravy (zlepšený prístup k ponúkaným možnostiam dopravy, ktorými sú autobusy, železnice, bicykle, dopytovo-orientované formy mobility ako napríklad verejná mikrodoprava) a

  • posilnením povedomia obyvateľstva o výhodách využívania čistej/udržateľnej mobility (informačné kampane a „multiplikátori Clean Mobility“ ako nositelia udržateľnej mobility).

Das Projekt „Clean Mobility“ zielt darauf ab saubere Mobilitätsangebote im Grenzraum von der Slowakei und von Österreich zu verbessern. Dies geschieht einerseits

- durch eine stärkere Verflechtung von grenzüberschreitenden Verkehrsinformationsangeboten (verbesserte Reiseinformationssysteme erleichtern (potentiellen) Fahrgästen die Nutzung von ÖV),

- durch Förderung multimodaler Mobilitätsangebote an bestehenden Knoten des öffentlichen Verkehrs (verbesserter Zugang zu Mobilitätsangeboten wie Bus, Bahn, Rad, bedarfsorientierte Mobilitätsformen wie zum Beispiel Mikro-ÖV) und

- durch die Stärkung des Bewusstseins der ansässigen Bevölkerung für die Vorteile der Nutzung von sauberen Mobilitätsangeboten (Informationskampagnen und „Clean Mobility Multiplikatoren“ als Informationsträger für saubere Mobilität).

Viac
Subjekt
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Partneri
Trnavský samosprávny kraj, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, NÖ.Regional.GmbH, Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Miesta realizácie
Wiener Umland/Sudteil, Sankt Polten, Nordburgenland, Mittelburgenland, Wien, Wiener Umland/Nordteil, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Niederosterreich-Sud, Weinviertel, Waldviertel, Mostviertel-Eisenwurzen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.11.2023
Celková suma
3,615,342 €
Vlastné zdroje
221,972 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Clean Mobility
Typ
3.1 V_Zlepšenie spo…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov (P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa ekologických a nízkouhlíkových dopravných systémov (P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
57,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
37,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
37,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Reisekosten

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
11,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
88,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
5,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
42,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

PP3_Abrechnung Nr 2

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (mimo programového územia)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (mimo programového územia)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Prieskum verejnej mienky v rámci projektu Clean Mobility

Prieskum verejnej mienky v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Prieskum verejnej mienky v rámci projektu Clean Mobility

Prieskum verejnej mienky v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Príprava, nasadenie a správa kampane na Aplikáciu IDS BK

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Príprava, nasadenie a správa kampane na Aplikáciu IDS BK

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Jazykový preklad textov zo Slovenského jazyka do Nemeckého jazyka v rámci projektu Clean Mobility

Jazykový preklad textov zo Slovenského do Nemeckého jazyka v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Jazykový preklad textov zo Slovenského jazyka do Nemeckého jazyka v rámci projektu Clean Mobility

Jazykový preklad textov zo Slovenského do Nemeckého jazyka v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 - Multimodality checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 - Multimodality checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 Multimodality Checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 Multimodality Checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 Multimodality checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 4 Multimodality checks

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (mimo programového územia)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (mimo programového územia)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (školenie manažérov mobility)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 3 (školenie manažérov mobility)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 1 (3. stretnutie p. partnerov)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Služobná cesta v rámci PB 1 (3. stretnutie p. partnerov)

Služobná cesta

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
39,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
39,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
9,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
63,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
68,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
10,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
64,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_LB_RMB_CleanMobility_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
62,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Roll-Up Clean Mobility

Roll-Up Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
2imPress s.r.o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Roll-Up Clean Mobility

Roll-Up Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
2imPress s.r.o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Reklamný predmet - antistres srdce Clean Mobility

Reklamný predmet - antistres srdce Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
IMI TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Reklamný predmet - antistres srdce Clean Mobility

Reklamný predmet - antistres srdce Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
IMI TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Preklady info na letáky a web do nemeckého jazyka

Preklady info na letáky a web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Preklady info na letáky a web do nemeckého jazyka

Preklady info na letáky a web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Získanie PC/PC doplnkov pre manažéra mobility (Clean Mobility)

Získanie PC/PC doplnkov pre manažéra mobility (Clean Mobility)

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Získanie PC/PC doplnkov pre manažéra mobility (Clean Mobility)

Získanie PC/PC doplnkov pre manažéra mobility (Clean Mobility)

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Preklady info na web do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Preklady textov pre leták a video do nemeckého jazyka

Preklady textov pre leták a video do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Preklady textov pre leták a video do nemeckého jazyka

Preklady textov pre leták a video do nemeckého jazyka

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Inštalácia plagátov Clean Mobility

Inštalácia plagátov Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Inštalácia plagátov Clean Mobility

Inštalácia plagátov Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Print - Rakúsko Clean Mobility

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Print - Rakúsko Clean Mobility

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Online služby kampaň

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Online služby kampaň

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Online služby kampaň

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Online služby kampaň

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Grafické služby

Služby reklamnej agentúry v rámci Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Grafické služby

Služby reklamnej agentúry v rámci Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Tvorba letákov

Služby reklamnej agentúry v rámci Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Tvorba letákov

Služby reklamnej agentúry v rámci Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Tlač letákov

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Tlač letákov

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Zhotovenie a dodanie videí

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Zhotovenie a dodanie videí

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility II

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Grafické služby, polygrafická tlač, tvorba videí

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Marmot & Crow s. r. o.
Žiadaná suma
7,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Grafické služby, polygrafická tlač, tvorba videí

Služby reklamnej agentúry v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Marmot & Crow s. r. o.
Žiadaná suma
7,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Reklamné predmety - Clean Mobility

Nákup reklamných predmetov v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Reklamné predmety - Clean Mobility

Nákup reklamných predmetov v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
2,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
14,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
15,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Online správa kampaní október 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Online správa kampaní október 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Online správa kampaní september 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Online správa kampaní september 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Online správa kampaní august 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Online správa kampaní august 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Služby mediálneho plánovania - príprava kreatívneho konceptu II.

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Služby mediálneho plánovania - príprava kreatívneho konceptu II.

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Online správa kampaní júl 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Online správa kampaní júl 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Online správa kampaní jún 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Online správa kampaní jún 2022

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Služobná cesta (Study Trip) mimo programového územia

Služobná cesta (Study trip)

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Služobná cesta (Study Trip) mimo programového územia

Služobná cesta (Study trip)

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Služby mediálneho plánovania - príprava kreatívneho konceptu

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Služby mediálneho plánovania - príprava kreatívneho konceptu

Služby mediálnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
97,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
27,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,610,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
7,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
13,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
13,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung CleanMobility 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
7,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
35,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
5,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
284,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
35,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
284,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Office Pauschale

PP3_Abrechnung Nr 3

Vlastník dokladu
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Dodávateľ
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
58,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
321,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby produkčnej agentúry

Služby produkčnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2023
Názov

Služby produkčnej agentúry

Služby produkčnej agentúry

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2023
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Služobná cesta v rámci projektu Clean Mobility

Služobná cesta v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Žiadaná suma
2,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Nákup reklamných predmetov v rámci projektu Clean Mobility

Nákup reklamných predmetov v rámci projektu Clean Mobility

Vlastník dokladu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Dodávateľ
IMI TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Ausrüstungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_05

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
3,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_05

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
30,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_05

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_05

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_05

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
49,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
45,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_02

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
45,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
28,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
44,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
44,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
6,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
28,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_03

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
38,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
17,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_LB_CleanMobility_04

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
36,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
Marmot & Crow s. r. o.
IČO
47689056
Názov
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
IČO
ATU43424905
Názov
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
IČO
35949473
Názov
2imPress s.r.o.
IČO
35750774
Názov
Wirtschaftsagentur Burgenland
IČO
ATU62149124
Názov
IMI TRADE s.r.o.
IČO
31565531
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Názov
CreoCom, s.r.o.
IČO
36691836
Názov
TOP PREKLADY, s.r.o.
IČO
35972351
Názov
Effectix.com, s. r. o.
IČO
45535477
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.