SZRB Asset Management, a.s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
47759097
DIČ
2024091784
IČ DPH
SK2024091784
Zamestnancov
22
Vznik subjektu
1. máj 2014 0:00
Zisk
991,000 € (-60%)
Tržby
3,198,000 € (-34%)
Počet žiadostí
21
Projekty
25
Úspešnosť žiadostí
90%
Celková suma
560,082,350 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Mgr. Ivan Lesay MA., PhD., Ing. Peter Dittrich PhD., Ing. Pavel Mockovčiak
Osoby v ORSR
Ing. Pavel Mockovčiak, Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., Ing. Peter Dittrich, PhD.

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Energetická efektívnosť bytových domov

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
34,812,295 €
Suma
139,249,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia infraštruktúry zariadení poskytujú...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
25,000,000 €
Suma
100,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
16,767,960 €
Suma
67,071,840 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančné nástroje implementované v rámci priori...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
14,625,000 €
Suma
58,500,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Pr...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
66,617,002 €
Suma
51,700,589 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
12,500,000 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,800,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,500,000 €
Suma
38,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 2.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti, inteligentné...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,588,236 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 1.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,352,941 €
Suma
29,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Pr...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
25,617,853 €
Suma
25,617,853 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti a využívania ...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,882,353 €
Suma
23,529,412 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,760,000 €
Suma
23,040,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,750,000 €
Suma
23,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 1.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti, inteligentné...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,566,453 €
Suma
14,265,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj implementovaný v rámci priori...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Suma
13,571,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záručný program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,250,000 €
Suma
13,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záručný program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,240,000 €
Suma
12,960,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,850,000 €
Suma
7,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora výroby a distribúcie energie z obnovite...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,470,588 €
Suma
5,882,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora tvorby pracovných miest v MSP v oblasti...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,470,588 €
Suma
5,882,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 2.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,250,000 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre rozvoj MSP v BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
750,000 €
Suma
3,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Energetická efektívnosť bytových domov

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
34,812,295 €
Suma
139,249,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia infraštruktúry zariadení poskytujú...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
25,000,000 €
Suma
100,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
16,767,960 €
Suma
67,071,840 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančné nástroje implementované v rámci priori...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
14,625,000 €
Suma
58,500,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Pr...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
66,617,002 €
Suma
51,700,589 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
12,500,000 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,800,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,500,000 €
Suma
38,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 2.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti, inteligentné...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,588,236 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 1.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,352,941 €
Suma
29,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Pr...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
25,617,853 €
Suma
25,617,853 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti a využívania ...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,882,353 €
Suma
23,529,412 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,760,000 €
Suma
23,040,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,750,000 €
Suma
23,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 1.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,411,765 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti, inteligentné...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,566,453 €
Suma
14,265,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj implementovaný v rámci priori...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Suma
13,571,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záručný program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,250,000 €
Suma
13,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Záručný program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,240,000 €
Suma
12,960,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,850,000 €
Suma
7,400,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora výroby a distribúcie energie z obnovite...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,470,588 €
Suma
5,882,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora tvorby pracovných miest v MSP v oblasti...

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,470,588 €
Suma
5,882,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 2.2.2 OP VaI

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,250,000 €
Suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre rozvoj MSP v BSK

Slovak Investment Holding, ...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
750,000 €
Suma
3,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.