Popis projektu

Implementácia finančných nástrojov v rámci OP KŽP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného operačného programu, ako ja s užšími cieľmi príslušnej prioritnej osi OP KŽP. V súvislosti s využitím finančných nástrojov v rámci OP KŽP je cieľom v oblasti odpadového hospodárstva dosiahnuť najmä zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávneným územím realizácie aktivít je celé územie SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
67,071,840 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,767,960 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
C. Príprava na opät…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
12.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
12.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
3571,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
9400,0 (t/rok)
Cieľ
53704,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
9400,0 (t/rok)
Cieľ
32170,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2021_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2021_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treatment+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2021_výkonnostný_sEKO recyklačné centrum+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2021_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treatment+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2021_výkonnostný_sEKO recyklačné centrum+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2021_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2022_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treatment+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2022_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2022_výkonnostný_sEKO recyklačné centrum+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti ČOV Strážske_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_ČOV Strážske

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2022_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treatment+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2022_výkonnostný_sEKO recyklačné centrum+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2022_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 3Q2021

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti CEMTOP_2T

WTEP_Žiadosť o financovanie_CEMTOP_2T_Retirezz_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Retirezz_1T

WTEP_Žiadosť o financovanie_CEMTOP_2T_Retirezz_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Retirezz_2T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Retirezz_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 4Q2021

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Retirezz_3T

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022_Retirezz_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 2Q2022

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022_Retirezz_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 1Q2022

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

IPM_Investícia do spoločnosti ShredCo (Lán Invest)

IPM_Žiadosť o financovanie_ShredCo (Lán Invest)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,523,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Prevod 3. tranže_aktivita 001

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A280

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13,767,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_aktivita 002

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A280

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
182,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
38,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
63,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Performance fee_9.5.2019-8.5.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_28.5.2019-27.5.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_9.5.2019-8.5.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee od 9.5.2019 do 8.5.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_15.7.2019-14.7.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee_15.7.2019-14.7.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee_4.7.2019-3.7.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee od 15.7.2019 do 14.7.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee od 9.5.2020 do 8.5.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Performance fee od 28.5.2020 do 27.5.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Performance fee od 11.6.2019 do 10.6.2020_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Performance fee od 21.2.2020 do 20.2.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Performance fee od 20.2.2020 do 19.2.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Performance fee od 29.10.2019 do 28.10.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Performance fee od 29.10.2019 do 28.10.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Performance fee od 27.1.2020 do 26.1.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Performance fee od 11.6.2019 do 10.6.2020_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Performance fee od 22.7.2019 do 21.7.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2019
Názov

Performance fee od 22.7.2019 do 21.7.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2019
Názov

Performance fee od 20.3.2020 do 19.3.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Performance fee od 20.3.2020 do 19.3.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Performance fee od 26.3.2020 do 25.3.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 4.7.2020 do 3.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Performance fee od 22.7.2020 do 21.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Performance fee od 22.6.2020 do 21.6.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Performance fee od 15.7.2020 do 14.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Performance fee od 22.7.2020 do 21.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Performance fee od 11.6.2020 do 10.6.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Performance fee od 15.7.2020 do 14.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Performance fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 24.7.2019 do 23.7.2020_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Performance fee od 24.7.2020 do 23.7.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Vklad od základného imania_IPM_2. časť

IPM_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_2. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

IPM_Správcovský poplatok 1Q2019

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

IPM_Správcovský poplatok 4Q2020

IPM_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2019

IPM_Žiadosť o financovanie_SP 2Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2020

IPM_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

IPM_Správcovský poplatok 3Q2020

IPM_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

IPM_Správcovský poplatok 1Q2021

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IPM_Správcovský poplatok 3Q2019

IPM_Žiadosť o financovanie_SP3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

IPM_Správcovský poplatok 4Q2019

IPM_Žiadosť o financovanie_SP4Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

IPM_Investícia do spoločnosti ECOTAP

IPM_Žiadosť o financovanie_ECOTAP

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Vklad do základného imania_SEOF_2. časť

SEOF_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_2. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Performance fee od 9.5.2020 do 8.5.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Performance fee od 14.5.2020 do 13.5.2021_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Vklad do základného imania_IPM_1. časť

IPM_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_1. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2019
Názov

IPM_Správcovský poplatok 1Q2020

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Vklad od základného imania_SEOF_1. časť_B

SEOF_Výpisy z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_1. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2019
Názov

Vklad do základného imania_SEOF_1. časť_A

SEOF_Výpisy z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_1. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2019_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Arguss_SP_2Q2019_3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2019_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Arguss_SP_2Q2019_3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Arguss_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Arguss_SP_2Q2019_3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2020_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Kompostáreň Grob_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Kompostáreň Grob

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2020_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2020_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti KOSIT_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_KOSIT

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Slovak Eco Treatment_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Slovak Eco Treatment

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Metra_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_Metra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2021_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2021_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco+Kosit

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2021_výkonnostný_Kompostáreň+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2021_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2021_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treatment

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2021_výkonnostný_Kompostáreň+Metra

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 3Q2019

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 4Q2019

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP4Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast_3T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 4Q2020

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_2T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable_2T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Recable_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 1Q2019

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 2Q2019

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP2Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 2Q2020

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_1T_SP_2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast_ZI

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_1T_SP_2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_1T_SP_2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 1Q2020

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 3Q2020

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_2T_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast_2T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_2T_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 1Q2021

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021_Recable_Envirotex_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_3T

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021_Recable_Envirotex_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021_Recable_Envirotex_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti CEMTOP

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_4T_Recable_3T_CEMTOP

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable_3T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_4T_Recable_3T_CEMTOP

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_4T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_4T_Recable_3T_CEMTOP

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast_4T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_4T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 2Q2021

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Vklad do základného imania_WTEP_1. časť

WTEP_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_1. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2019
Názov

Vklad od základného imania_WTEP_2. časť

WTEP_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_2. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_5T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_5T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,040,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable_4T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Recable_4T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Reco-plast_5T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Reco-plast_5T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Prevod 2. tranže_aktivita 001

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A280

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_aktivita 002

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A280

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13,767,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2022_3Q2022_započítanie

IPM_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2022 (započítanie)

IPM_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 4Q2021

IPM_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 4Q2022

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2021-26.10.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 24.11.2021-23.11.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 22.12.2021-21.12.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Performance fee od 27.1.2022-26.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Performance fee od 1.12.2021-30.11.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 27.10.2021-26.10.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 29.10.2021-28.10.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 19.1.2022-18.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Performance fee od 29.11.2021-28.11.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 21.12.2021-20.12.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 21.12.2021-20.12.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 14.12.2021-13.12.2022_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 22.1.2022-21.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 27.1.2022-26.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 29.1.2022-28.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Performance fee od 19.1.2022-18.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 25.1.2022-24.1.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Performance fee od 11.2.2022-10.2.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 20.3.2022-19.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 8.4.2022-7.4.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 21.2.2022-20.2.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 19.2.2022-18.2.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 20.2.2022-19.2.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 1.3.2022-28.2.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 20.3.2022-19.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 26.3.2022-25.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 2.3.2022-1.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 11.3.2022-10.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 17.3.2022-16.3.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 8.4.2022-7.4.2023_PO1_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2022 (započítanie)

IPM_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2021

IPM_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti CEMTOP_3T

WTEP_Žiadosť o financovanie_CEMTOP_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2022 (započítanie)

IPM_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 3Q2021

IPM_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2022 (započítanie)

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

IPM_Správcovský poplatok 1Q2022

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022_2Q2022(započítanie)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_7T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Envirotex_7T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

IPM_Správcovský poplatok 4Q2022_započítanie

IPM_Žiadosť o financovanie_ShredCo_2T_SP4Q2022_započítanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

IPM_Investícia do spoločnosti ShredCo_2T_započítanie

IPM_Žiadosť o financovanie_ShredCo_2T_SP4Q2022_započítanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

IPM_Investícia do spoločnosti ShredCo_3T_započítanie

IPM_Žiadosť o financovanie_ShredCo_3T_započítanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
863,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2022_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2022_výkonnostný_sEKO+Metra+ČOV Strážske

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2022_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treat.+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 1Q2023

WTEP_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

IPM_Správcovský poplatok 1Q2023

IPM_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti sEKO_2T

SEOF_Žiadosť o financovanie_sEKO_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti sEKO_3T

SEOF_Žiadosť o financovanie_sEKO_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti TRIBTEX_1T

SEOF_Žiadosť o financovanie_TRIBTEX_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2023_výkonnostný_sEKO+Metra+ČOV Strážske

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2023_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2023_výkonnostný_Arguss+Slovak Eco Treat.+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recoplast_6T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Recoplast_6T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_8T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Retirezz_4T_Recable_6T_Envirotex_8T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Retirezz_4T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Retirezz_4T_Recable_6T_Envirotex_8T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable_6T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Retirezz_4T_Recable_6T_Envirotex_8T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti METRA_3T

SEOF_Žiadosť o financovanie_METRA_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

IPM_Správcovský poplatok 2Q2023

IPM_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2023_výkonnostný_ Arguss+Slovak Eco Treat.+Eco Transport

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2023_základný_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2023_výkonnostný_ sEKO+Metra+ČOV Strážske+TRIBTEX

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Triblavina Recyklačné Centrum

SEOF_Žiadosť o financovanie_Triblavina Recyklačné Centrum

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,428,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti Recyklačné Centrum Strážske

SEOF_Žiadosť o financovanie_Recyklačné Centrum Strážske

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,133,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recable_7T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Recable_7T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

WTEP_Správcovský poplatok 2Q2023

WTEP_Žiadosť o financovanie_New Waste_1T_Envirotex_9T_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Envirotex_9T

WTEP_Žiadosť o financovanie_New Waste_1T_Envirotex_9T_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,285,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti New Waste_1T

WTEP_Žiadosť o financovanie_New Waste_1T_Envirotex_9T_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,238,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti TRIBTEX_2T

SEOF_Žiadosť o financovanie_TRIBTEX_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

WTEP_Investícia do spoločnosti Recoplast_7T

WTEP_Žiadosť o financovanie_Recoplast_7T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A280

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.