Popis projektu

Implementácia finančných nástrojov v rámci OP KŽP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného operačného programu, ako ja s užšími cieľmi príslušnej prioritnej osi OP KŽP. V súvislosti s využitím finančných nástrojov v rámci OP KŽP je cieľom v oblasti odpadového hospodárstva dosiahnuť najmä zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Oprávneným územím realizácie aktivít je celé územie SR.

Viac
Subjekt
SZRB Asset Management, a.s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
67,071,840 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,767,960 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
C. Príprava na op...
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
B. Príprava na op...
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
-
Cieľ
3571,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
53704,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
32170,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.