Popis projektu

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných zo subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efetky nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov. Oprávneným územím realizácie aktivít sú menej a viac rozvinuté regióny SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2015 - 01.12.2023
Celková suma
24,732,846 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
34,812,295 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
30.09.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy
Hodnota
489,0 (počet)
Cieľ
489,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
639,111 (t ekviv. CO2)
Cieľ
639,111 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Konečná spotreba energie v bytových domoch
Hodnota
1610634,0 (kWh/rok)
Cieľ
1610634,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch
Hodnota
1894864,0 (kWh/rok)
Cieľ
1894864,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_MRR_A008

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_MRR_A009

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_MRR_A007

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_VRR_A001

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_VRR_A004

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_VRR_A002

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_VRR_A003

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_MRR_A006

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_VRR_A005

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

exOTP_ČSOB_poskytnutie 1. tranže_MRR_A010

exOTP_ČSOB_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_2. časť_VRR_A003

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_2. časť_VRR_A005

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_2. časť_VRR_A002

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_2. časť_VRR_A004

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_2. časť_VRR_A001

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_VRR_A001

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_VRR_A004

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_VRR_A002

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_VRR_A003

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_VRR_A005

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 1. tranže_MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_2. časť_MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_2. časť_MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_2. časť_MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_2. časť_MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_2. časť_MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SLSP_poskytnutie 3. tranže _MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 3. tranže _MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 3. tranže _MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 3. tranže _MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 3. tranže _MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 4. tranže_MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 4. tranže_MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 4. tranže_MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 4. tranže_MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 4. tranže_MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_VRR_A005

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_VRR_A001

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 5. tranže_MRR_A009

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 5. tranže_MRR_A010

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 5. tranže_MRR_A008

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_VRR_A004

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_VRR_A003

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 2. tranže_VRR_A002

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 5. tranže_MRR_A006

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

SLSP_poskytnutie 5. tranže_MRR_A007

SLSP_Žiadosť o čerpanie_5. tranža MRR_2. tranža VRR

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Management fee od 19.2.2019 do 18.2.2020_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 19.2.2019 do 18.2.2020_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 19.2.2019 do 18.2.2020_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 19.2.2019 do 18.2.2020_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 19.2.2019 do 18.2.2020_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 19.2.2020 do 18.2.2021_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Management fee od 19.2.2020 do 18.2.2021_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Management fee od 19.2.2020 do 18.2.2021_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Management fee od 19.2.2020 do 18.2.2021_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Management fee od 19.2.2020 do 18.2.2021_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Performance fee od 23.10.2019 do 22.10.2020_PRSL_OTP_MRR_007

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Performance fee od 23.10.2019 do 22.10.2020_PRSL_OTP_MRR_008

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Performance fee od 23.10.2019 do 22.10.2020_PRSL_OTP_MRR_010

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Performance fee od 23.10.2019 do 22.10.2020_PRSL_OTP_MRR_006

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Performance fee od 23.10.2019 do 22.10.2020_PRSL_OTP_MRR_009

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Performance fee od 23.10.2020 do 22.10.2021_PRSL_OTP_MRR_008

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Performance fee od 23.10.2020 do 22.10.2021_PRSL_OTP_MRR_010

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Performance fee od 23.10.2020 do 22.10.2021_PRSL_OTP_MRR_006

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Performance fee od 23.10.2020 do 22.10.2021_PRSL_OTP_MRR_009

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Performance fee od 23.10.2020 do 22.10.2021_PRSL_OTP_MRR_007

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Management fee od 19.2.2021 do 18.2.2022_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 19.2.2021 do 18.2.2022_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 19.2.2021 do 18.2.2022_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 19.2.2021 do 18.2.2022_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 19.2.2021 do 18.2.2022_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PRSL_SLSP_MRR_008

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PRSL_SLSP_MRR_007

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PRSL_SLSP_MRR_006

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PRSL_SLSP_MRR_010

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PRSL_SLSP_MRR_009

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 23.10.2021 do 22.10.2022_PRSL_OTP_MRR_010

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 23.10.2021 do 22.10.2022_PRSL_OTP_MRR_009

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 23.10.2021 do 22.10.2022_PRSL_OTP_MRR_008

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 23.10.2021 do 22.10.2022_PRSL_OTP_MRR_007

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 23.10.2021 do 22.10.2022_PRSL_OTP_MRR_006

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 12.11.2021 do 11.11.2022_PRSL_SLSP_MRR_010

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 12.11.2021 do 11.11.2022_PRSL_SLSP_MRR_009

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 12.11.2021 do 11.11.2022_PRSL_SLSP_MRR_008

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 12.11.2021 do 11.11.2022_PRSL_SLSP_MRR_007

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 12.11.2021 do 11.11.2022_PRSL_SLSP_MRR_006

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_MRR_008

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_MRR_006

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_MRR_009

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_VRR_004

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_VRR_002

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_VRR_003

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_VRR_005

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_MRR_010

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_MRR_007

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Management fee od 19.2.2016 do 18.2.2017_VRR_001

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151653
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.