Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných a investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokadá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2023
Celková suma
5,760,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,760,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
17,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO3_úvery

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,760,000 €
Schválené na preplatenie
5,760,000 €
Realizácia
-
Názov

Výpis z účtu_prevod 4. tranže_SZRB_30.6.2020

SZRB_Výpis z účtu_prevod 4. tranže_N218

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,204,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výpis z účtu_prevod 3. tranže_SZRB_22.10.2019

SZRB_Výpis z účtu_prevod 3. tranže_N218

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Performance fee od 16.4.2020 do 15.4.2021_PO11_SZRB_A428

Faktúra_performance fee_SZRB

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO11_úvery_A428

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Management fee od 12.1.2020 do 11.1.2021_PO11_úvery_N218

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Performance fee od 22.11.2019 do 21.11.2020_PO11_SZRB_A428

Faktúra_performance fee_SZRB

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Performance fee od 22.10.2019 do 21.10.2020_PO11_SZRB_N218

Faktúra_performance fee_SZRB

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Performance fee od 16.4.2019 do 15.4.2020_PO11_SZRB_A428

Faktúra_performance fee_SZRB

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Performance fee od 22.11.2018 do 21.11.2019_PO11_SZRB_A428

Faktúra_performance fee_SZRB

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
422,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.1

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
910,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_N218

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
461,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.