Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP II budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov, a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu, tvorbe nových pracovných miest a k udržaniu zamestnanosti. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory podnikov.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.12.2023
Celková suma
158,464,656 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
18.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na COVID-19
Hodnota
1570,0 (podniky)
Cieľ
1784,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
1570,0 (podniky)
Cieľ
1784,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
207,165,027 €
Cieľ
254,800,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Hodnota finančnej podpory inej ako granty (finančné nástroje) pre MSP na prevádzkový kapitál v súvislosti s ich reakciou na COVID-19 (celkové verejné výdavky)
Hodnota
82,840,309 €
Cieľ
158,400,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,366,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPII_PO12_záruky_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
24,315,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,009,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
424,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,843,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,179,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,846,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,180,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
277,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
423,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Prevod 2. tranže (zvyšná časť)

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,140,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,090,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33,230,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
625,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Performance fee od 18.11.2020 do 17.11.2021_PO12_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Management fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO12_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
612,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 18.11.2020 do 17.11.2021_PO12_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,236,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,843,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
337,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,182,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,417,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,242,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
367,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,613,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
239,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_po 30.9.2020_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,434,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_8.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_8.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_24.8.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_24.8.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio A

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
774,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
107,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,885,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,840,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,177,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,082,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio C_2. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio C_čerpané k 31.3.2023_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
45,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
302,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
355,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
225,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,612,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
55,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,213,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio B_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
133,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
613,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,507,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C_1. tvorba CC

Tvorba CC_portfólio B_C_čerpané k 30.9.2022_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,275,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Performance fee od 18.11.2021 do 17.11.2022_PO12_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
226,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Management fee od 4.6.2021 do 3.6.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Management fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
213,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO12_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO12_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
89,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 18.11.2021 do 17.11.2022_PO12_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
227,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 19.1.2022 do 18.1.2023_PO12_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Management fee od 4.6.2020 do 3.6.2021_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 31.1.2022 do 30.1.2023_PO12_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
107,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Performance fee od 31.1.2022 do 30.1.2023_PO12_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Management fee od 4.6.2021 do 3.6.2022_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Management fee od 4.6.2022 do 3.6.2023_PO12_ANL6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Prevod 5. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie piatej tranže_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31,688,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.