Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP II budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov, a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu, tvorbe nových pracovných miest a k udržaniu zamestnanosti. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory podnikov.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.12.2023
Celková suma
112,360,656 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
247,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
-
Cieľ
29,857,000 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPII_PO12_záruky_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
24,315,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,180,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,843,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,179,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
277,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,846,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
424,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,009,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio C

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
423,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio B

Tvorba CC_ANL6

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov IČO
Názov
SZRB Asset Management, a.s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.