Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví a tiež sa podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako ja na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
21,040,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,750,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
91,0 (podniky)
Cieľ
74,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
10,583,833 €
Cieľ
5,857,250 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 1. tranže_doplnenie

Technický účtovný doklad pre poskytnutie prvej tranže_doplnenie_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpis z účtu_prevod 2. tranže_SZRB_16.4.2019

SZRB_Výpis z účtu_prevod 2. tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

Výpis z účtu_prevod 1. tranže_SZRB_22.11.2018

SZRB_Výpis z účtu_prevod 1. tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,607,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Výpis z účtu_prevod 1. tranže_SZRB_22.11.2018

SZRB_Výpis z účtu_prevod 1. tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
392,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,870,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 22.11.2020 do 21.11.2021_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Performance fee od 22.10.2020 do 21.10.2021_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Performance fee od 22.10.2021 do 21.10.2022_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 30.6.2020 do 29.6.2021_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Performance fee od 30.6.2021 do 29.6.2022_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

SZRB_PRSL_prevod 6. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 6. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 16.4.2021 do 15.4.2022_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 13.4.2022 do 12.4.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 22.10.2021 do 21.10.2022_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 22.11.2021 do 21.11.2022_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 30.6.2022 do 29.6.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 16.4.2022 do 15.4.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
422,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.1

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
910,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

SZRB_PRSL_prevod 4. tranže_čerpané k 30.6.2023_N218

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 4. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
461,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Management fee od 12.1.2021 do 11.1.2022_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

SZRB_PRSL_prevod 5. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 5. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Management fee od 12.1.2022 do 11.1.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

SZRB_PRSL_prevod 7. tranže_čerpané k 31.12.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 7. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,721,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SZRB_PRSL_prevod 7. tranže_čerpané k 30.6.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 7. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
578,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Performance fee od 22.10.2022 do 21.10.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 22.10.2022 do 21.10.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 22.11.2022 do 21.11.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Management fee od 15.12.2022 do 14.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2022 do 19.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Management fee od 12.1.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 13.4.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Management fee od 15.4.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 16.4.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 30.6.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 8.6.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 22.10.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 22.10.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 22.11.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 5.12.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL_SZRB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SZRB_PRSL_prevod 8. tranže_čerpané k 31.12.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 8. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

SZRB_PRSL_prevod 9. tranže_čerpané k 31.12.2023_A428_ŠC11.1

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 9. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
203,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

SZRB_PRSL_prevod 9. tranže_čerpané k 31.12.2023_A428_ŠC11.3

SZRB_PRSL_Výpis z účtu_prevod 9. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
821,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,988,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_aktivita 002

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_aktivita 001

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A428

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,660,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.