Popis projektu

Prostriedky alokované z OPII na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na zabezpečenie udržateľných, environmentálne prijateľných a nákladovo-efektívnych dopravných spojení. Investície do výstavby novej dopravnej infraštruktúry by okrem vylepšenia dopravnej siete mali prispieť aj k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Nosným cieľom projektu je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre dlhodobé investičné projekty výstavby novej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, akými sú najmä úvery a záruky. Ďalším cieľom je aj podpora dobudovania hlavných európskych koridorov a prepojovacích bodov jednotlivých druhov dopravy a prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite. Beneficientmi investičných aktivít realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť napr. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., projektové spoločnosti, subjekty verejnej správy a miestnej samosprávy realizujúce dlhodobé investičné projekty do dopravnej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
SZRB Asset Management, a.s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
51,700,589 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
34,999,812 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
A. Výstavba diaľn...
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
-
Cieľ
9,431,824 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Management fee od 19.2.2018 do 18.2.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
SZRB Asset Management, a.s.
Žiadaná suma
349,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Výkonnostná odmena za obdobie od 31.8.2017 do 30.8.2018

Faktúra

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
SZRB Asset Management, a.s.
Žiadaná suma
696,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov

Management fee od 19.2.2017 do 18.2.2018

Faktúra

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
SZRB Asset Management, a.s.
Žiadaná suma
482,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od účinnosti zmluvy do 18.2.2017

Faktúra

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
SZRB Asset Management, a.s.
Žiadaná suma
1,529,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2016
Názov

Výkonnostná odmena za obdobie od 31.8.2016 do 30.8.2017

Faktúra

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
SZRB Asset Management, a.s.
Žiadaná suma
696,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

Mezzanine

Zmluva o mezzaninovom financovaní

Vlastník dokladu
SZRB Asset Management, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,862,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2016
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.