Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ciele OP ĽZ. Finančné nástroje implementované v rámci OP ĽZ budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest, sociálna inklúzia a zlepšenie podmienok bývania pre ľudí z MRK. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít, podporiť sociálnu inklúziu a zlepšiť podmienky bývania pre ľudí z MRK. SZRB AM v rámci SIH vytvorí špecifický podfond na podporu sociálnej ekonomiky pod názvom FOSFOR, do ktorého budú vložené prostriedky z OP ĽZ. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest, sociálnej integrácii prostredníctvom funkčného systému prestupného bývania či k podpore svojpomocnej výstavby, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov. Finančné nástroje majú potenciál pritiahnuť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP ĽZ a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2023
Celková suma
13,571,195 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora mikrofinanč…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nákupu zari…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora mikropôžičk…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora programov p…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/prestupného bývania
Hodnota
-
Cieľ
3334,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie
Hodnota
-
Cieľ
118,0 (Domácnosti)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
-
Cieľ
418,27 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
Hodnota
-
Cieľ
51,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
51,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO6

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
67,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO3

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,912,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,787,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
88,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
5,342,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
2,531,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_D256

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Dostupný Domov j.s.a.
IČO
52990401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.