Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ciele OP ĽZ. Finančné nástroje implementované v rámci OP ĽZ budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest, sociálna inklúzia a zlepšenie podmienok bývania pre ľudí z MRK. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít, podporiť sociálnu inklúziu a zlepšiť podmienky bývania pre ľudí z MRK. SZRB AM v rámci SIH vytvorí špecifický podfond na podporu sociálnej ekonomiky pod názvom FOSFOR, do ktorého budú vložené prostriedky z OP ĽZ. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest, sociálnej integrácii prostredníctvom funkčného systému prestupného bývania či k podpore svojpomocnej výstavby, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov. Finančné nástroje majú potenciál pritiahnuť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP ĽZ a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2023
Celková suma
60,630,019 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora mikrofinanč…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nákupu zari…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora mikropôžičk…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora programov p…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/ prestupného/ nájomného bývania
Hodnota
-
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO6

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
67,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO3

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,912,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,787,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
88,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
5,342,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
2,531,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_D256

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 9.3.2020 do 8.3.2021_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_PO6_FLPG_TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Management fee od 17.2.2021 do 16.2.2022_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Vklad do ZI_DoNa

Dostupný Nájom_Notárska zápisnica_Zakladateľská zmluva

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Vklad do KF_DoNa

Dostupný Nájom_Notárska zápisnica_Zakladateľská zmluva

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

SLSP_PRSL_prevod tranže

SLSP_PRSL_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_PO6_FLPG_TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_PO6_FLPG_TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Performance fee od 9.3.2021 do 8.3.2022_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_PO6_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Management fee od 17.2.2022 do 16.2.2023_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 9.3.2022 do 8.3.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 22.3.2022 do 21.3.2023_PO6_PRSL_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Management fee od 17.12.2022 do 16.12.2023_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 23.12.2022 do 22.12.2023_PO6_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Management fee od 17.2.2023 do 31.12.2023_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Performance fee od 9.3.2023 do 31.12.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Management fee od 17.12.2023 do 31.12.2023_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 26.10.2022 do 25.10.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 18.12.2023 do 31.12.2023_PO6_Dostupný nájom

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 29.10.2023 do 31.12.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 18.12.2023 do 31.12.2023_PO6_Dostupný nájom

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Kapitalizované poplatky_PO6 OPĽZ

Výpis z účtu_úhrada kapitalizovaných poplatkov_PO6 OPĽZ

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,851,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_PO6_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_PO6_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Management fee od 17.12.2021 do 16.12.2022_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_PO6_PRSL_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Management fee od 7.12.2023 do 31.12.2023_PO6

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 26.10.2021 do 25.10.2022_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 29.10.2021 do 28.10.2022_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 29.10.2022 do 28.10.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 26.10.2023 do 31.12.2023_PO6_Dostupný domov

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SLSP_PRSL_Plnenie - technická podpora

SLSP_PRSL_Žiadosť o plnenie_technická podpora

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prevod 5. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie piatej tranže_D256

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,764,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_D256

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,157,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_D256

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,157,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Dostupný Domov j.s.a.
IČO
52990401
Názov
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151653
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.