Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví a tiež sa podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako ja na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
475,400,791 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,250,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
6123,0 (podniky)
Cieľ
6576,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
740,369,727 €
Cieľ
810,141,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na COVID-19
Hodnota
5942,0 (podniky)
Cieľ
6355,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Hodnota finančnej podpory inej ako granty (finančné nástroje) pre MSP na prevádzkový kapitál v súvislosti s ich reakciou na COVID-19 (celkové verejné výdavky)
Hodnota
262,282,785 €
Cieľ
459,940,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
107,100,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 1. tranže_doplnenie

Technický účtovný doklad pre poskytnutie prvej tranže_doplnenie_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,750,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPII_PO11_záruky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69,410,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
455,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
967,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,215,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
77,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,292,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
269,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,456,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
664,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
38,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
230,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
63,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
39,207,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,208,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
375,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
191,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,238,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Prevod 2. tranže (zvyšná časť)

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13,220,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,135,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
96,355,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
132,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
167,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
194,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
100,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,542,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Management fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO11_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,747,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 18.11.2020 do 17.11.2021_PO11_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
211,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Performance fee od 18.11.2020 do 17.11.2021_PO11_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
77,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,141,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
779,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

J&T_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,049,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,691,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

OTP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
617,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,271,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
244,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

OTP_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
395,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
264,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,462,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,718,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,664,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
217,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,976,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,564,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
779,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_po 30.9.2020_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
217,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_8.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_8.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio C

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio A

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BKS_úrok.dotácia_portfólio B

BKS_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_20.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_24.8.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_24.8.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_28.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Oberbank_úrok.dotácia_portfólio B

Oberbank_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_22.9.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Oberbank_úrok.dotácia_portfólio B

Oberbank_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_15.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Oberbank_úrok.dotácia_portfólio B

Oberbank_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_24.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Oberbank_úrok.dotácia_portfólio B

Oberbank_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_3.5.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Oberbank_úrok.dotácia_portfólio B

Oberbank_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio A

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio B

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SLSP_úrok.dotácia_portfólio C

SLSP_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio B

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio A

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

UCB_úrok.dotácia_portfólio C

UCB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio B

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio A

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

VÚB_úrok.dotácia_portfólio C

VÚB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_11.11.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_27.10.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.1.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_31.7.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio B

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio A

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

exOTP_ČSOB_úrok.dotácia_portfólio C

exOTP_ČSOB_Žiadosť o plnenie_úrok.dotácia_29.4.2022_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B_N219

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,794,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
23,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,648,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,593,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,204,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
95,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,028,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
396,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
346,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
282,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
75,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
144,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B_1

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,932,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,228,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,454,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
695,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
98,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,196,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
174,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

J&T_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
359,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B_2

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Management fee od 5.6.2021 do 4.6.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
89,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
645,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Performance fee od 18.11.2021 do 17.11.2022_PO11_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
610,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO11_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
153,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 18.11.2021 do 17.11.2022_PO11_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
211,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO11_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
198,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
659,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Management fee od 5.6.2021 do 4.6.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 19.1.2022 do 18.1.2023_PO11_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 31.1.2022 do 30.1.2023_PO11_SIHAZ1

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
304,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Performance fee od 31.1.2022 do 30.1.2023_PO11_SIHAZ2A

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
197,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Management fee od 5.6.2020 do 4.6.2021_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO11_A429

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prevod 5. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie piatej tranže_A429

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105,675,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_SIHAZ1_portfólio B_SLSP_UCB_VÚB_k 30.6.2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,750,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_SIHAZ1_portfólio B_SLSP_UCB_VÚB_k 30.6.2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,125,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.