Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP VaI je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečiť prístup k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvýšiť investície do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančné nástroje majú za cieľ podporiť nové a začínajúce podniky v prvotnej fáze vstupovania na trh, zároveň podporiť rozvoj už existujúcich podnikov s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a v neposlednom rade vytvoriť dostatočnú a diverzifikovanú ponuku financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
3,500,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
875,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO1_navýšenie č. 2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
875,000 €
Schválené na preplatenie
875,000 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_ADJ7

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
875,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ekvitná investícia

Akcionárska zmluva_OMNIA KLF

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
2,800,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_ADJ7

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
875,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_ADJ7

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
875,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OMNIA_1. tvorba CC

OMNIA_1. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
448,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

OMNIA_2. tvorba CC

OMNIA_2. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
191,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

OMNIA_3. tvorba CC_časť za ADJ7

OMNIA_3. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
59,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
OMNIA KLF, a. s.
IČO
00211095
Názov
MOSSINI S.p.A.
IČO
00211095
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.