Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP VaI je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečiť prístup k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvýšiť investície do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančné nástroje majú za cieľ podporiť nové a začínajúce podniky v prvotnej fáze vstupovania na trh, zároveň podporiť rozvoj už existujúcich podnikov s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a v neposlednom rade vytvoriť dostatočnú a diverzifikovanú ponuku financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2023
Celková suma
1,250,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,250,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
01.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI,PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,250,000 €
Schválené na preplatenie
1,250,000 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.11.2017 do 11.1.2019_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
432,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Management fee od 17.11.2017 do 11.1.2019_P10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
144,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO10_FLPG_N215

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO10_FLPG_T701

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
21,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 17.9.2018 do 16.9.2019_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2018
Názov

Performance fee od 20.6.2018 do 19.6.2019_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Boataround_prevod investície_konvertibilný úver_1. tranža_17.8.2022

Výpis z účtu_Boataround_konvertibilný úver_1. tranža_17.8.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Boataround_prevod investície_priama ekvita_2. tranža_17.9.2018

Výpis z účtu_Boataround_priama ekvita_2. tranža_17.9.2018

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2018
Názov

Boataround_prevod investície_konvertibilný úver_2. tranža_6.9.2019

Výpis z účtu_Boataround_konvertibilný úver_2. tranža_6.9.2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Boataround_prevod investície_priama ekvita_1. tranža_20.6.2018

Výpis z účtu_Boataround_priama ekvita_1. tranža_20.6.2018

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2018
Názov

Boataround_prevod investície_konvertibilný úver_1. tranža_21.5.2019

Výpis z účtu_Boataround_konvertibilný úver_1. tranža_21.5.2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Boataround_prevod investície_konvertibilný úver_13.8.2020

Výpis z účtu_Boataround_konvertibilný úver_13.8.2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Boataround_prevod investície_konvertibilný úver_2. tranža_24.10.2022

Výpis z účtu_Boataround_konvertibilný úver_2. tranža_24.10.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

SLSP_FLPG VVI_1. tvorba CC_PO10

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_PO10_1. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
220,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

SLSP_FLPG VVI_2. tvorba CC_PO10

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_PO10_2. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

SLSP_FLPG VVI_3. tvorba CC_PO10

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_PO10_3. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Performance fee od 17.9.2019 do 16.9.2020_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Performance fee od 21.5.2019 do 20.5.2020_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

Performance fee od 20.6.2020 do 19.6.2021_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Performance fee od 13.8.2021 do 12.8.2022_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 20.6.2019 do 19.6.2020_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

Performance fee od 6.9.2019 do 11.11.2019_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Performance fee od 13.8.2020 do 12.8.2021_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Performance fee od 17.9.2020 do 16.9.2021_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Performance fee od 20.6.2021 do 19.6.2022_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Performance fee od 17.9.2021 do 16.9.2022_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 19.11.2021 do 18.11.2022_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.