Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
48,800,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,200,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
39,0 (podniky)
Cieľ
67,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
7,961,336 €
Cieľ
366,000 €
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Management fee od 30.1.2020 do 29.1.2021_PO11_SEED_T703

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
111,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Performance fee od 27.3.2020 do 26.3.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Performance fee od 17.1.2020 do 16.1.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Performance fee od 19.12.2019 do 18.12.2020_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Performance fee od 17.1.2020 do 16.1.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Performance fee od 14.2.2020 do 13.2.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Performance fee od 16.4.2020 do 15.4.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO11_SEED_A430

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 4.5.2020 do 3.5.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Performance fee od 4.5.2020 do 3.5.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Performance fee od 4.5.2020 do 3.5.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Performance fee od 2.7.2020 do 1.7.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Performance fee od 1.6.2020 do 31.5.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Performance fee od 2.7.2020 do 1.7.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Performance fee od 13.7.2020 do 12.7.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Performance fee od 4.5.2020 do 3.5.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Performance fee od 21.5.2020 do 20.5.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Performance fee od 13.7.2020 do 12.7.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Performance fee od 13.7.2020 do 12.7.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Performance fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 7.9.2020 do 6.9.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Performance fee od 11.9.2020 do 10.9.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Performance fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 11.9.2020 do 10.9.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Performance fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 7.10.2020 do 6.10.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Performance fee od 13.10.2020 do 12.10.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Performance fee od 21.10.2020 do 20.10.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Performance fee od 27.10.2020 do 26.10.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Performance fee od 28.10.2020 do 27.10.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Performance fee od 28.10.2020 do 27.10.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Performance fee od 6.11.2020 do 5.11.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Performance fee od 8.11.2020 do 7.11.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Performance fee od 2.11.2020 do 1.11.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Performance fee od 3.11.2020 do 2.11.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Performance fee od 4.11.2020 do 3.11.2021_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Performance fee od 14.2.2021 do 13.2.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Performance fee od 27.3.2021 do 26.3.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Performance fee od 24.11.2020 do 23.11.2021_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Performance fee od 19.12.2020 do 18.12.2021_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Performance fee od 17.1.2021 do 16.1.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 17.1.2021 do 16.1.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO11_SEED_T703

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 20.1.2021 do 19.1.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Performance fee od 3.2.2021 do 2.2.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 3.2.2021 do 2.2.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 16.3.2021 do 15.3.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 15.2.2021 do 14.2.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 1.3.2021 do 28.2.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 16.4.2021 do 15.4.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 30.3.2021 do 29.3.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 30.3.2021 do 29.3.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO11_SEED_A430

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 21.4.2021 do 20.4.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 23.4.2021 do 22.4.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 23.4.2021 do 22.4.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 4.5.2021 do 3.5.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 4.5.2021 do 3.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 4.5.2021 do 3.5.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 4.5.2021 do 3.5.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 21.5.2021 do 20.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 14.5.2021 do 13.5.2022_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 26.5.2021 do 25.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 26.5.2021 do 25.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 26.5.2021 do 25.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 27.5.2021 do 26.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 1.6.2021 do 31.5.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti altFINS_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_altFINS_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Ecocapsule Rental

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Ecocapsule Rental

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti eROBOT_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_eROBOT_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti NetCore_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_NetCore_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti ILTE_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_ILTE_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti SMM_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SMM_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Artzenal

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Casa de Padel_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Casa de Padel_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Casa de Padel_2. tranža_1. časť

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Proer_2T_Casa de Padel_2T_1.časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Proer_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Proer_2T_Casa de Padel_2T_1.časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti eROBOT_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_eROBOT_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti NetCore_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_2T_NetCore_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti E.bot Technology_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_2T_NetCore_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Boataround_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti DingoDot_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Mobilyze

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Nativero_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Media Platform_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Eatster_1. tranža_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti stylers.cloud_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T_následná_stylers.cloud_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics_1. tranža_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T_následná_stylers.cloud_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti theshop_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Perry Soft_3. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti iERP_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_PropTech Group_2T_iERP_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti PropTech Group_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_PropTech Group_2T_iERP_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti 3IPK

CB Growth_Žiadosť o financovanie_3IPK

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Vineway

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Vineway

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Ecocapsule Rental_1. tranža_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Ecocapsule Rental_1T_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Proer_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Proer_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti 3IPK_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_3IPK_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti altFINS_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_altFINS_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Casa de Padel_2. tranža_2. časť

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Casa de Padel_2T_2.časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Resitech_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_3T_Resitech_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti E.bot Technology_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_3T_Resitech_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti eROBOT_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_eROBOT_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Sloneek Europe_1T_Nativero_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Nativero_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Sloneek Europe_1T_Nativero_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Airvolute_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Airvolute_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti DingoDot_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_YesElf_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Airvolute_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Sloneek Europe_3T_Airvolute_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Sloneek Europe_3T_Airvolute_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Safestuffs_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs_2T_Sloneek_2T_YesElf_následná_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs_2T_Sloneek_2T_YesElf_následná_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs_2T_Sloneek_2T_YesElf_následná_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs_2T_Sloneek_2T_YesElf_následná_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Flowy_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_3T_Flowy_3T_Sloneek Europe_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_3T_Flowy_3T_Sloneek Europe_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti DingoDot_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_3T_Flowy_3T_Sloneek Europe_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti ForteSoft_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Fortesoft_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Perry Soft_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_4. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Filmzie_4T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_3. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_3T_Filmzie_3T_Perry Soft_2T_placense_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Perry Soft_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_3T_Filmzie_3T_Perry Soft_2T_placense_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Placense_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_3T_Filmzie_3T_Perry Soft_2T_placense_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_3. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_3T_Filmzie_3T_Perry Soft_2T_placense_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti ScientiCore

ZGC_Žiadosť o financovanie_ScientiCore_placense_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Placense_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_ScientiCore_placense_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Placense_3. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_placense_3T_Proptech Group_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Proptech Group_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_placense_3T_Proptech Group_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti PatronGO SK

ZGC_Žiadosť o financovanie_PatronGO SK

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti ScientiCore_následná

ZGC_Žiadosť o financovanie_ScientiCore_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Wewell_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO3_rizikový_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,200,000 €
Schválené na preplatenie
12,200,000 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_T703

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 8.11.2019 do 7.11.2020_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Performance fee od 8.11.2019 do 7.11.2020_PO11_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Performance fee od 6.11.2019 do 5.11.2020_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Performance fee od 6.11.2019 do 5.11.2020_PO11_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP 2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_YesElf

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Next Retreat_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Next Retreat

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Media Platform

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Eliapps (Eatster)

Vision_Žiadosť o financovanie_Eliapps (Eatster)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti instyle

Vision_Žiadosť o financovanie_instyle

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_YesElf

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Flowy_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Flowy

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Safestuffs group

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Next Retreat_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Next Retreat

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Slovenská mliečna manufaktúra

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Slovenská mliečna manufaktúra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Nitroterra Holding_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti altFINS

CB Growth_Žiadosť o financovanie_altFINS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti E.bot Technology

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti NetCore

CB Growth_Žiadosť o financovanie_NetCore

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Nitroterra Holding_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Artzenal_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Proer

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Espio(Sensorius)_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Espio (Sensorius)

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Espio(Sensorius)_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Artzenal_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Cviker

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Cviker

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vklad od základného imania_ZGC

ZGC_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Vklad do základného imania_Vision Ventures

Vision Ventures_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Vklad do základného imania_CB Growth

CB Growth_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_T703

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Vestberry_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Streemline_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Nativero_3T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Cequence_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za A430

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za T703

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti stylers.cloud_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Vestberry

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Zooza

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Good Vibes Software

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 1Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 1Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Food Expres_CLA1_1T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Food Expres_CLA1_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ForteSoft_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Airvolute_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti TramaTM_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti theshop_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_následná_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_ROBO_TramaTM_Sloneek_Airvolute_ForteSoft_theshop (následné)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti NG EU_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_CBGO_NG EU_CLA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti DimensionLab_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_DimensionLab_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Foods for future_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Seerlinq_Deal Machine_FUTU_2T_Cequence_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Cequence_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Seerlinq_Deal Machine_FUTU_2T_Cequence_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Deal Machine

Žiadosť o financovanie_VVGI_Seerlinq_Deal Machine_FUTU_2T_Cequence_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Seerlinq

Žiadosť o financovanie_VVGI_Seerlinq_Deal Machine_FUTU_2T_Cequence_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Espio_následná

Žiadosť o financovanie_CBGO_Espio_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti unbound_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_unbound_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_následná_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Sloneek_násl._ROBO_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Sloneek Europe_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Sloneek_násl._ROBO_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Forvio_CLA_1T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Forvio_CLA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti E.bot Technology_CLA_následná_1T

Žiadosť o financovanie_CBGO_E.bot Technology_CLA_násl._1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Institute of Language Technology Education_následná

Žiadosť o financovanie_CBGO_Institute of Language Technology_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti WageNow_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_WageNow_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti NG EU_CLA_1T

Žiadosť o financovanie_CBGO_NG EU_CLA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Digitoo Slovakia_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_Digitoo Slovakia_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti BRM SK_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_BRM SK_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti ScientiCore_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_ScientiCore_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Small Business Community_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_Small Business Community_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Forvio_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Forvio_CLA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Food Expres_CLA1_2T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Food Expres_CLA1_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti 3IPK_CLA_3T

Žiadosť o financovanie_CBGO_3IPK_CLA_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Nitroterra Holding_3T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Nitroterra Holding_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Resitech_2T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Resitech_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Food Expres_následná_CLA2

Žiadosť o financovanie_CBGO_Food Expres_násl._CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti ErlaServers

Žiadosť o financovanie_CBGO_ErlaServers

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA

Žiadosť o financovanie_CBGO_WeWell_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti VINEWAY_CLA2

Žiadosť o financovanie_CBGO_Vineway_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Management fee od 17.8.2022 do 16.8.2023_PO11_SEED_T703

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Management fee od 17.8.2021 do 16.8.2022_PO11_SEED_T703

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Management fee od 30.1.2022 do 29.1.2023_PO11_SEED_T703

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Xily_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_1T_Xily_CLA_CamCom_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti jobno.one_CLA_1T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_1T_Xily_CLA_CamCom_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti CamCom_1T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_1T_Xily_CLA_CamCom_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Inneduco

Žiadosť o financovanie_ZGC_readmio_CLA_1T_Inneduco_CulturePulse_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti readmio_CLA_1T

Žiadosť o financovanie_ZGC_readmio_CLA_1T_Inneduco_CulturePulse_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti CulturePulse_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_readmio_CLA_1T_Inneduco_CulturePulse_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Verdikto Group

Žiadosť o financovanie_VVGI_Verdikto

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti TramaTM

Žiadosť o financovanie_VVGI_TramaTM_ForteSoft (EventsFrame)_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ForteSoft_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_TramaTM_ForteSoft (EventsFrame)_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Institute of Language Technology Education_2T

Žiadosť o financovanie_CBGO_Institute of Language Technology_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti theshop_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_FUTU_1T_instyle_2T_theshop_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti instyle_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_FUTU_1T_instyle_2T_theshop_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Foods for future_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_FUTU_1T_instyle_2T_theshop_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti PatronGO SK_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_PatronGOSK_CLA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_T703

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Zero Gravity Capital s.r.o.
IČO
52651894
Názov
Vision Ventures, s.r.o.
IČO
52568288
Názov
CB Investment Management s. r. o.
IČO
52524531
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.