Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
48,800,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,200,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
115,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
-
Cieľ
366,000 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO3_rizikový_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,200,000 €
Schválené na preplatenie
12,200,000 €
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 8.11.2019 do 7.11.2020_PO11_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Performance fee od 6.11.2019 do 5.11.2020_PO11_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP 2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Filmzie_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_Filmzie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_YesElf

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Next Retreat_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Next Retreat

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Media Platform

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Eliapps (Eatster)

Vision_Žiadosť o financovanie_Eliapps (Eatster)

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti instyle

Vision_Žiadosť o financovanie_instyle

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti YesElf_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_YesElf

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Flowy_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Flowy

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Safestuffs group

Vision_Žiadosť o financovanie_Safestuffs group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Next Retreat_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Next Retreat

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Slovenská mliečna manufaktúra

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Slovenská mliečna manufaktúra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Nitroterra Holding_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti altFINS

CB Growth_Žiadosť o financovanie_altFINS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti E.bot Technology

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti NetCore

CB Growth_Žiadosť o financovanie_NetCore

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Nitroterra Holding_1. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Artzenal_3. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Proer

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal_Proer_Nitroterra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Espio(Sensorius)_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Espio (Sensorius)

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Espio(Sensorius)_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Artzenal_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Artzenal

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Cviker

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Cviker

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Vklad od základného imania_ZGC

ZGC_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Vklad do základného imania_Vision Ventures

Vision Ventures_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Vklad do základného imania_CB Growth

CB Growth_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov IČO
Názov
SZRB Asset Management, a.s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.