Popis projektu

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných zo subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov. Výsledkom bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
8,020,588 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,500,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
29.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
29.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže - VRR

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_IROP_PO3_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,250,000 €
Schválené na preplatenie
1,250,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže - MRR

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_IROP_PO3_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,250,000 €
Schválené na preplatenie
11,250,000 €
Realizácia
-
Názov

Litterra_poskytnutie úveru

Litterra_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Kúpele Grössling_vklad 2 do Základného imania

Kúpele Grössling_Dohoda spoločníkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Kúpele Grössling_vklad 1 do Základného imania

Kúpele Grössling_Dohoda spoločníkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Prevod 2. tranže

Zmluva o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,005,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Zmluva o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,744,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.